Jaká je cena za pracovní úraz, úmrtí související s prací nebo nemoc z povolání?

  • Zveřejněno: 13.09.2020
Je nám známo, že v důsledku pracovních úrazů, špatného zdravotního stavu a úmrtí souvisejících s prací vznikají jednotlivcům, zaměstnavatelům, vládám i společnosti obrovské ekonomické náklady. Jak ale vypracovat přesnou metodu k odhadu výše těchto nákladů?
 
Abychom lépe porozuměli ekonomické zátěži, prozkoumali jsme pět členských států EU s využitím i dvou odlišných přístupů k odhadu nákladů.
Chcete-li se dozvědět, k jakým jsme došli závěrům, přečtěte si shrnutí zprávy o výzkumu nebo si prohlédněte powerpointovou prezentaci – obojí je nyní k dispozici v několika jazycích.
 
 
 
 
  • Zdroj: Agentura EU-OSHA, BOZPinfo