Jak řídit rizika vyplývající z karcinogenů při práci

  • Zveřejněno: 19.10.2019
Odhaduje se, že nádorová onemocnění jsou hlavní příčinou úmrtí v souvislosti s výkonem povolání v EU. Je zřejmé, že pro snížení počtu případů nádorových onemocnění souvisejících s prací toho lze učinit mnohem více.
 
Velký podíl nádorových onemocnění může mít souvislost s expozicí karcinogenům při práci. Jako jeden ze signatářů plánu týkajícího se karcinogenů je agentura EU-OSHA odhodlána zvyšovat povědomí o těchto rizicích.

Nový informační list na podporu kampaně Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou přináší praktické rady, jak se vyhnout rizikům plynoucím z karcinogenů na pracovišti, a odkazy na užitečné zdroje.

 

 

  • Zdroj: EU-OSHA