Inovativní nástroj pro hodnocení rizik na pracovišti OiRA se rozšiřuje globálně

  • Zveřejněno: 16.07.2019
  • Autor: Admin Administrator
Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci vítá implementaci projektu on-line interaktivní hodnocení rizik (OiRA) u společnosti Daimler, nadnárodního výrobce automobilů. Německý odbor pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci této společnosti vyvinul a přizpůsobil nástroj pro hodnocení rizik na pracovišti na základě platformy OiRA pro konkrétní využití společnosti.
 
Jak agentura EU-OSHA, tak společnost Daimler podporují globální program Vision Zero , který je založen na přesvědčení, že všem nehodám, nemocem a újmám při práci lze předcházet. S přihlédnutím k výše uvedenému spolupracuje německý odbor pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci společnosti Daimler s agenturou EU-OSHA s cílem učinit pracoviště co nejbezpečnějšími. Výkonná ředitelka agentury EU-OSHA Dr. Sedlatscheková zdůrazňuje, že „úsilí společnosti Daimler neslouží jen ke splnění konkrétních vlastních potřeb hodnocení rizik, ale přináší také prospěch širší komunitě platformy OiRA, jelikož vyvinuté softwarové prvky mohou snadno přizpůsobit a implementovat i jiné organizace, což šetří čas i peníze. Kromě toho skutečnost, že platformu OiRA využívá tak velká nadnárodní společnost, zvyšuje viditelnost této platformy a posiluje její pověst jakožto účinné platformy pro hodnocení rizik.“
Dr. Sedlatscheková si spolu s dalšími pracovníky agentury a zástupci německé sítě kontaktních míst vyměnila názory s odborem pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci společnosti Daimler o dalším zavádění a propagaci platformy OiRA. Neustálé zlepšování a vývoj softwaru platformy OiRA je do velké míry společným úsilím, jehož součástí je výměna znalostí a osvědčených postupů mezi agenturou EU-OSHA, komunitou platformy OiRA a partnery z EU a vnitrostátními partnery.
 
Proč používat platformu OiRA?
Platforma OiRA byla původně vyvinuta tak, aby poskytovala vnitrostátním partnerům  agentury EU-OSHA (ministerstvům nebo inspektorátům práce) nástroje pro hodnocení rizika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které jsou určeny pro konkrétní odvětví a přizpůsobené vnitrostátním souvislostem.
 
Platforma OiRA byla původně navržena s ohledem na potřeby mikropodniků a malých podniků, které často postrádají zdroje a know-how, aby mohly účinně hodnotit a řídit rizika v oblasti BOZP. Software platformy OiRA lze snadno přizpůsobit potřebám společností všech velikostí, jež působí ve všech odvětvích.
 
Čtyři hlavní důvody, proč používat nástroj OiRA:
 
- Je bezplatný a snadno použitelný.
- Poskytuje pokyny a praktická řešení.
- Umožňuje přístup k hodnocení rizik uzpůsobený pro jednotlivá odvětví.
- Může společnostem pomoci splňovat právní požadavky.
 
Rostoucí úspěch platformy OiRA je zřejmý: v roce 2018 bylo pomocí nástrojů OiRA provedeno více než 85 000 hodnocení rizik a bylo zveřejněno více než 20 nových nástrojů on-line, takže celkem je k dispozici více než 160 nástrojů. Kromě toho některé země – Itálie, Litva a Slovinsko – nyní ve svých vnitrostátních právních předpisech nebo národních strategiích pro oblast BOZP používání platformy OiRA doporučují. Společně s úsilím na úrovni EU a příklady osvědčených postupů na úrovni společností má toto přijetí platformy OiRA na vnitrostátní úrovni zásadní význam pro zvyšování povědomí o schopnostech platformy OiRA a pro podporu jejího využívání jako součásti každodenního řízení BOZP ve společnostech v celé Evropě.
 
 
  • Zdroj: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci