Hygiena rukou

  • Zveřejněno: 06.11.2020
Příručka pro zdravotnický personál a pečovatele v zařízeních sociálních služeb.
 
Příručka je výstupem výzkumného úkolu V09-S4 Právní úprava bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve zdravotnických a sociálních zařízeních s ohledem na dodržování hygieny (desinfekce apod.), který je řešen Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., v letech 2019–2020, v rámci institucionální podpory Ministerstva práce a sociálních věcí.
 
 
 
 
Přílohy:
  • Zdroj: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.