Dotazník - Rozdíl ve využívání „nových technologií“ v době před koronakrizí a v jejím průběhu

  • Zveřejněno: 12.11.2020
  • Autor: Admin Administrator
S novými technologiemi se setkáváme na každém kroku. Ovlivňují nejen náš soukromý, ale i pracovní život. Začlenění pokročilých technologií do pracovních činností a zrychlená automatizace již do určité míry probíhá ve všech vyspělých zemí včetně České republiky.
 
Každý nový koncept sebou přináší kromě výhod i rizika. I v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je zapotřebí sledovat vývoj v této oblasti a proaktivně přijímat adekvátní opatření, která tato případná rizika minimalizují.
 
CÍL PRŮZKUMU: Identifikovat rozdíl ve využívání „nových technologií“ (digitalizace, automatizace, průmysl 4.0) v době před koronakrizí a v jejím průběhu
__________________
Dotazník pro zaměstnavatele a zaměstnance
Průzkum obsahuje 30 otázek.
Tento průzkum je anonymní.
 
Rozdíl ve využívání „nových technologií“ v době před koronakrizí a v jejím průběhu - dotazník pro zaměstnavatele 
 
Rozdíl ve využívání „nových technologií“ v době před koronakrizí a v jejím průběhu - dotazník pro zaměstnance 
 
 
 
  • Zdroj: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.