Chcete-li ušetřit, vsaďte na zdraví zaměstnanců - pracovní stres

  • Zveřejněno: 17.05.2021
Dnem 19. dubna 2021 byla v Česku zahájena kampaň pro zaměstnavatele pod názvem Chcete-li ušetřit, vsaďte na zdraví zaměstnanců. Jejím cílem je šířit informace pro zaměstnavatele k ochraně zdraví jejich zaměstnanců. Jednoznačné a jasné sdělení kampaně je, že zaměstnavatelé ušetří v případě, že se budou danou problematikou zabývat, tj. budou jí věnovat čas a prostředky. 
 
Psychosociální rizika jsou podle evropských průzkumů velice důležitou oblastí, které je zapotřebí se intenzivně věnovat. Co se týká povinnosti zaměstnavatele chránit zaměstnance před riziky, ke kterým patří i psychosociální rizika, to je úkol, ke kterému se zavázaly, respektují jej a dodržují všechny členské státy EU.
 
Jak vyplývá již z názvu a hlavního motta kampaně Chcete-li ušetřit, vsaďte na zdraví zaměstnanců, je tato kampaň prvotně a výhradně zamýšlena jako pomoc právě zaměstnavatelům a rovněž tak i mikropodnikům, malým podnikům a středním podnikům. Jednoznačné a jasné sdělení kampaně je, že zaměstnavatelé ušetří v případě, že se budou danou problematikou zabývat, tj. budou jí věnovat čas a prostředky. Je to právě zaměstnavatel, který prvotně vytváří pozitivní kulturu a pozitivní pracovní prostředí, což vyplývá z evropských výzkumů, studií, článků i praxe. Kampaň vychází z poznatků mnoha evropských studií a rovněž uvádí tvrdá data, která jednoznačně prokazují, že zaměstnavatel, který danou problematiku neřeší, na tom ekonomicky tratí. Tento apel je hlavním posláním kampaně.
 
 
 
 
 
Přílohy:
  • Zdroj: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.