Bezpečnost a ochrana zdraví v mikropodnicích a malých podnicích v EU: z pohledu pracoviště

  • Zveřejněno: 27.01.2019

Nejnovější zprávy agentury EU-OSHA o jednotlivých zemích se zaměřují na BOZP v mikropodnicích a malých podnicích z různých hospodářských odvětví v devíti členských státech EU: Belgii, Dánsku, Estonsku, Francii, Itálii, Německu, Rumunsku, Spojeném království a Švédsku.

Jeden soubor zpráv o jednotlivých zemích zkoumá zkušenosti v oblasti BOZP z pohledu pracovníků a vlastníků-manažerů a odhaluje nejrozšířenější postoje a motivace týkající se BOZP. Druhá sada zpráv poskytuje přehled způsobů podpory BOZP v mikropodnicích a malých podnicích ze strany zprostředkovatelů, úřadů a institucí působících v oblasti BOZP.

Každá případová studie zahrnovala návštěvu daného podniku a rozhovor s vedoucím pracovníkem, který je majitelem podniku, a některým ze zaměstnanců, jakož i postřehy ohledně činnosti podniku.

Ve zkoumaných mikropodnicích a malých podnicích patřil k nejčastěji zaznamenaným postojům výrazně reaktivní přístup, názor, že dostatečným opatřením v oblasti BOZP je „selský rozum“, a podceňování zdravotních rizik. Podnikatelskou činnost a praxi v oblasti BOZP v mikropodnicích a malých podnicích ovlivňují také zjevné vnější okolnosti, včetně vnitrostátních regulačních a socioekonomických podmínek. Zpráva rozebírá dopady těchto postojů a podmínek.

 

 

 

 

  • Zdroj: EU-OSHA