Agentura EU-OSHA zveřejňuje svůj mnohojazyčný tezaurus s klíčovou terminologií z oblasti BOZP

  • Zveřejněno: 30.03.2021
Mnohojazyčný tezaurus agentury EU-OSHA s hierarchicky uspořádanými pojmy z oblasti BOZP je již k dispozici.
 

Obsahuje také synonyma a několik definic a je již plně integrován do terminologická databáze Evropské unie (IATE).

Můžete v něm vyhledávat a procházet téměř 2 000 pojmů z oblasti BOZP nebo si můžete stáhnout celý tezaurus ve formátu Excel v kterémkoli z 25 jazyků EU.

Tezaurus byl vypracován v rámci mnohojazyčnosti, což je základní prvek činnosti agentury EU-OSHA, která usiluje o to, aby pracoviště v Evropě byla bezpečnější, zdravější a produktivnější.

Seznamte se s tezaurem agentury EU-OSHA;

Podívejte se také na glosáře agentury EU-OSHA;

Více informací viz oddíl  internetových stránek BOZPinfo věnovaný mnohojazyčnosti.

 

 

 

  • Zdroj: agentura EU-OSHA, BOZPinfo