Zdravotnické a lékařské odbory žádají pro zdravotníky růst platů o 15 procent, a to do tarifů!

  • Zveřejněno: 19.08.2020
  • Autor: Miroslav Svoboda

Zdravotnické a lékařské odbory požadují pro příští rok růst platů ve zdravotnictví o 15 procent. Přidání chtějí do tarifů, tedy do základu výdělku. Stát by to mohlo podle odhadů asi 14 miliard korun. Na tiskové konferenci to ve středu prohlásili předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková a předseda Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů (LOK-SČL) Martin Engel.

V úvodu tiskové konference Dagmar Žitníková vyjádřila uspokojení odborů nad tím, že se podařilo zajistit odměny pro zaměstnance ve zdravotnictví, a to za jimi odvedenou práci v době vrcholící pandemie koronaviru Covid-19. Zároveň uvedla, že odbory v tomto případě oceňují přístup premiéra Andreje Babiše a vicepremiérky a ministryně financí Aleny Schillerové, se kterými se odborům podařilo dojednat mimořádné odměny pro zaměstnance nemocnic. Odbory jsou dále přesvědčeny o tom, že i když to bylo až po delší době, zaměstnanci nemocnic to uvítali s tím, že toto ocenění jejich práce není ryze formální, a že to neskončilo tím, že „někde na ministerstvu zdravotnictví dostanou transparent, ale že dostanou určitou částku peněz, která pro ně bude přínosem a bude i jednou z možností jak stabilizovat situaci v nemocnicích. Vždyť lidí v nemocnicích je pořád nedostatek,“ dodala k tomu Dagmar Žitníková.

Martin Engel ji doplnil s tím, že pro odbory je pozitivní zprávou skutečnost, že premiér Andrej Babiš uvedl, že se zvýší peníze od státu za státní pojištěnce o 700 Kč, což znamená, že do systému přiteče dalších 50 mld. Kč navíc. Jde však o to, pokračoval Martin Engel, aby tyto peníze neskončily pouze na účtech zdravotních pojišťoven, ale aby se dostaly přímo do zdravotnictví. Rovněž i on ocenil, že premiér Andrej Babiš přislíbil zvýšení plateb za státní pojištěnce, přičemž podotkl, že odbory se o to již snažily po dobu uplynulých pěti let.

Pokud jde o představu odborů, jaké by mělo být finanční ohodnocení zaměstnanců nemocnic, tak Martin Engel uvedl, že situace lékařů a zdravotnického personálu v nemocnicích je o něco lepší, že tomu bylo v předchozích letech, ale zároveň k tomu dodal, že navrhované zvýšení platů o 15 %, by měl český stát akceptovat, protože je to jedna z klíčových podmínek pro stabilizaci zaměstnanců nemocnic. Martin Engel k tomu dále dodal, že je nutné zabojovat v tom smyslu, aby se počet absolventů lékařských fakult, kteří nechtějí nastoupit do zdravotnictví, z oněch, zhruba 20 procent, snížil. Podle předsedy LOK-SČL by tímto zvýšením platů o 15 % dala vláda najevo, že si váží práce zdravotníků, zejména v nemocnicích.

Poté se znovu ujala slova Dagmar Žitníková, která uvedla, že zdravotnické a lékařské odbory v souvislosti se současnou situací ve zdravotnictví, neřešily jen platy a postavení lékařů a ostatního zdravotnického personálu, ale i situaci samotných pacientů. Právě zvýšení plateb za státní pojištěnce, je, podle Dagmar Žitníkové, jednou z možností, jak nejen zlepšit finanční podmínky zaměstnanců nemocnic, ale také vlastně zlepši i podmínky pro samotné pacienty. Podle ní to znamená, že když je zvýšený objem peněz, tak je je například možné do zdravotnictví dostat nové léky nebo nakoupit nové přístroje apod.

Dagmar Žitníková dále prohlásila, že odbory se se v úterý sešly se zástupci zaměstnavatelů s tím, že jednoznačně podporují návrhy zaměstnavatelů, které mají k úhradové vyhlášce pro rok 2021- To je, aby nemocnice dostaly ve zvýšeném objemu finance, které požadují, aby tak mohly zajistit rozšíření zdravotní péče, ale také i proto, aby nemocnice mohly investovat potřebné peníze do svého dalšího rozvoje a do obnovy budov a zařízení. Odbory jsou dále toho názoru, že toto zvýšení objemu peněz je základním prvkem dalšího rozvoje nemocnic. „Vždyť řada nemocnic je dnes ve velmi špatném technickém stravu,“ konstatovala Dagmar Žitníková.

Podle Dagmar Žitníkové je potřeba dát zvýšený objem peněz do nemocnic, nejen na platy a mzdy, ale i na zajištění mnohem lepšího pracovního prostředí zaměstnanců nemocnic. Podle ní jde také o to, aby nemocnice mohly přijmout i nové zaměstnance. Podle ní je personální krize ve zdravotnictví stále velmi výrazná. Například podle statistky Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR chybí, ve srovnání s rokem 2010, v nemocnicích 2.500 zdravotních sester, dodala Dagmar Žitníková. Přičemž, jak dále upřesnila, je to údaj, který vychází z toho, že je tento počet určen podle personální vyhlášky, která je platná. Načež ze slov předsedkyně Dagmar Žitníkové dále vyplývá, že potřeba zdravotních sester je ve skutečnosti mnohem vyšší.

Zároveň předsedkyně zdravotnických odborů podotkla, že tento vyšší objem peněz je zároveň potřeba i na pokrytí inflace pro rok 2021. Zároveň konstatovala, že všechny tyto záležitosti je nutné řešit prostřednictvím úhradové vyhlášky, která se v současné době na ministerstvu zdravotnictví připravuje. Přičemž k tomu dále uvedla, že odbory požádaly ministra zdravotnictví o jednání o požadavku odborů na zvýšení platů ve zdravotnictví o 15 procent, Současně by se mělo jednat i požadavku zaměstnavatelů, aby byl zvýšen objem peněz na investice v nemocnicích. Načež k tomu podotkla, že peněz ve zdravotnictví je v současné době relativně dost. Například za rok 2019, se podle statistik, vybralo ve veřejném zdravotním pojištění o 13,5 mld. Kč více, takže tyto peníze na účtech zdravotních pojišťoven prostě jsou. Jde jen o to, aby byly uvolněny na potřebu zajišťování zdravotní péče a na pokrytí potřeb zdravotnického personálu. Přičemž dále poznamenala, že odbory nechtějí, aby ministr Adam Vojtěch neudělal stejnou chybu, jako loni, když kompletně připravil úhradovou vyhlášku, která se musela na poslední chvíli měnit. To by, podle Dagmar Žitníkové, nebylo dobrým znamením pro zaměstnavatele, ale ani pro zaměstnance nemocnic. Ministerstvo zdravotnictví by si, podle Dagmar Žitníkové, mělo uvědomit, že zaměstnanci jsou pro chod nemocnic nezbytní, a že bez nich se zdravotní péče – našim občanům - poskytovat nedá.

Na tiskové konferenci zároveň zaznělo, že ministr zdravotnictví Adam Vojtěch považuje za realistický růst platů ve zdravotnictví v tarifech kolem pěti procent, což zdravotnické a lékařské odbory odmítají. Návrh ministra Adama Vojtěcha na zvýšení platů o pět procent, je pro odbory, nepřijatelný, dadal k tomu Martin Engel.

Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) průměrný měsíční plat lékaře v nemocnici činí 88.312 korun a sester 47.498 korun. Podle Dagmar Žirníkové se výdělky ve veřejných a soukromých zařízeních výrazně liší. Podle ní je rozdíl v odměně sester ve státní a privátní nemocnici až 7000 korun měsíčně.

Jak Dagmar Žitníková, tak i Martin Engel, v průběhu tiskové konference zdůraznili, že velkou část výdělku zdravotníků představují peníze za přesčasy a služby o víkendech. "Je to téměř polovina příjmů. Odpracovaných je 350 hodin, ne 170. Je to protizákonné. Takhle si vydělávat nechceme," řekl k tomu předseda LOK-SČL Martin Engel.

V diskusi poté Dagmar Žitníková upřesnila, že pro příští rok by bylo potřeba navíc do 25 miliard korun, přičemž 14 miliard by šlo na platy a zbytek na investice.

O rozpočtu na příští rok, v němž se odrazí i částky na růst platů, by měla 21. září jednat tripartita. Do té doby chtějí odboráři s ministrem Adamem Vojtěchem, potažmo i vládou ČR, o zvýšení výdělků vyjednávat. Termín schůzek ještě nebyl stanoven.