Zasedání Rady hospodářské a sociální dohody ČR

 • Zveřejněno: 21.02.2021
V pondělí 22. února 2021 od 9.00 hodin se uskuteční formou videokonference mimořádné zasedání Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, kterého se kromě předsedy vlády Andreje Babiše zúčastní také další členové vlády, zástupci zaměstnavatelských svazů a představitelé odborových organizací.
 
Program jednání tripartity:
 • Dopady Zelené dohody pro Evropu na ČR
  Materiál Ministerstva průmyslu a obchodu předkládá sociálním partnerům studii, která definuje základní požadavky související s přechodem k uhlíkové neutralitě.
 • Národní plán obnovy
  Základním cílem Národního plánu obnovy je prostřednictvím reforem a veřejných investic přispět k vzestupné hospodářské a sociální konvergenci, podpořit udržitelný růst nebo tvorba vysoce kvalitních pracovních míst. Materiál je předkládán Ministerstvem průmyslu a obchodu.
 • Stav digitalizace a vývoj e-governmentu
  Podkladový materiál vládního zmocněnce pro IT a digitalizaci informuje sociální partnery o vývoji a postupu prací na programu Digitální Česko.
 • Stav čerpání prostředků fondů EU a příprava nového programového období
  Od počátku programového období 2014–2020 bylo vyhlášeno za všechny programy 1 123 výzev s alokací 833,9 mld. Kč, což představuje 133,6 % celkové alokace tohoto programového období, která činí 624,2 mld. Kč. Materiál je předkládán Ministerstvem pro místní rozvoj.
 
 
 
 • Zdroj: Vláda ČR