Za nárůstem ploch škrobárenských brambor stojí i velice férový přistup k zemědělcům

  • Zveřejněno: 14.06.2018
  • Autor: (li)

V roce 2006 uběhlo  od první výroby škrobu v Horažďovicích 100 let  a o tři roky později došlo k fúzi společností Škrobárny Horažďovice a.s. a LYCKEBY AMYLEX, a.s. K tomu je nutné ještě dodat, že tato akciová společnost vznikla v roce  1994 sloučením Škrobáren Horažďovice,a.s. se  švédskou firmou Lyckeby Stärkelsen. Od té doby se postupně modernizují provozy a výrobní celek je právem označován za největšího producenta  škrobu v ČR. Právě díky privatizaci došlo k vynikajícímu propojení švédského know - how a zkušeností s českou pracovitostí a umem. Firma vyrábí vysoce kvalitní výrobky: bramborový škrob, dextriny a další modifikované škrob.

Více o tom v rozhovoru s ředitelem společnosti Ivicou Punčikarem.

Výroba  Lyckeby Amylex se koncentruje na tři produkty, čeho se  vyrobí nejvíc  a jaké jsou roční produkce těchto tří komodit?

Minulý rok jsme měli rekordní výrobu nativního škrobu – vyrobili jsme 22 490 t. Jinak, daří se nám ve výrobě dextrinu a snažíme se navýšit i výrobu kationických škrobu do papírenství. I přesto, že bychom mohli prodat vice dextrinu, omezeni jsme výrobní kapacitou. Víc než 90 % produkce prodáváme na trzích zapadni Evropy a USA. Kromě bramborového dextrinu, vyrábíme i dextrin z tapiokového škrobu a pšeničného škrobu.

 Statistika uvádí, že se u nás dnes brambory pěstují na 23 tisíci hektarech a z toho je 5 500 hektarů určeno bramborám čistě pro škrobárenský průmysl. Jejich plochy se jen od roku 1989 propadly o 20%, tehdy se ještě pěstovaly na115 000 hektarech. Proč takový propad?

Brambory jsou pracná komodita a potřebuji speciální techniku. V posledních letech, evidujeme další pokles ploch u konzumních brambor a na štěstí narůstají nám plochy škrobárenských brambor. Osobně si myslím, že za nárůst ploch škrobárenských brambor, kromě zajímavé produkční podpory, může naše snaha dobře platit za brambory a velice férový přistup ve spolupráci se zemědělci. U konzumu se nejvíce projevuje zranitelnost českého trhu na dovozy a nedostatek infrastruktury skladovaní brambor, která u našich sousedu na západě není problém. Maloobchodní trh je ovládán zahraničními řetězci a sebemenší dovoz brambor za dampingovou cenu může hodně ovlivnit trh a brambory vypěstované v Česku se stanou neprodejné, protože zákaznici, kteří hlavně nakupují v supermarketech se rozhodují podle cen.

 Kolik byste jen vy potřebovali ploch brambor pro své účely?

Tento rok jsme nakontraktovali přibližně 2 900 hektarů škrobárenských brambor. Je to další narůst oproti minulému roku a chtěli bychom zvyšovat plochy i nadále. Po ukončeni investice „Protein a odparka“ se zaměříme na řešení problému odpadních vod a to nám určitě umožni prodloužit naši kampaň. Kapacitu zpracování můžeme navýšit prodloužením kampaně a potom je to na našich zemědělcích, aby byli ochotni uskladňovat brambory tak, abychom je mohli zpracovávat i v průběhu zimního počasí. 

Dál modernizujete a rozšiřujete kapacitu, počítáte s růstem  hektarů  škrobárenských brambor?

Ano, potřebujeme surovinu a uděláme všechno proto abychom ji měli v dostatečném množství.  

Je faktem, že škrob z vašeho provozu má vysokou kvalitu, jaké jsou vývozy a kam?

Nativní škrob, který vyrobíme v průběhu kampaně, prodáváme jak na domácím tak i na zahraničních trzích. Vyvážíme na Slovensko, do Itálie, do jihovýchodní Evropy, do Činy a Korei. Minulý rok jsme vyvezli zhruba 60% produkce nativního bramborového škrobu, a vývoz do Činy byl přes 30%

Na jaké výrobky jste nejvíc pyšný a jaká jste získali v soutěžích ocenění?

Nejzajímavější výrobek je každopádně dextrin .Ten  prodáváme jak do potravinářství, tak i do dalších průmyslových odvětví, k technickému využití.  Máme 30 druhů výrobků a zhruba pět , co nejsou nosnými . Největší oceněni je ocenění od našich zákazníků, kteří jsou spokojeni s naší kvalitou, dlouhodobě rozvijeme spolupráci a pracujeme spolu na různých projektech.