Úřad práce ČR pokračuje v kontrolní činnosti

  • Zveřejněno: 09.11.2019
Od srpna do září 2019 zahájili zaměstnanci Úřadu práce ČR celkem 260 mimořádných kontrol. Během nich se zaměřili na příjemce nepojistných sociálních dávek a na to, zda při dokládání zákonem požadovaných podkladů uvádějí skutečně všechny své příjmy. Na základě provedeného šetření zjistili, že řada lidí tak nečiní, a pokud pracují, zamlčují informace o tom, kolik si vydělají.
 
Kontroloři zaznamenali také nedostatky týkající se potvrzování příjmů ze strany zaměstnavatelů. Výsledkem je vyčíslení celkového přeplatku v hodnotě téměř 2 mil. korun. Vyplacené prostředky tak budou muset jejich příjemci vrátit.
 
Možnost kontrolovat příjmy klientů, kterým ÚP ČR vyplácí některou z dávek státní sociální podpory nebo hmotné nouze, umožňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že ÚP ČR zjistí rozdíl v dokládaných příjmech, pak zahájí správní řízení. Pokud se prokáže, že dotyčný zamlčel výdělek nebo jeho část, pak úřad v souladu s platnou legislativou vyčíslí přeplatek a požaduje vrácení už poskytnuté částky.
 
„Cílem těchto mimořádných kontrol bylo mimo jiné prověřit, jak funguje spolupráce mezi kolegy z oddělení specializovaných kontrol a nepojistných sociálních dávek. Praxe potvrdila, že více než výborně. A že má smysl standardizovat tento postup. Tyto společné kontroly tak vhodně doplňují kontrolní činnost Úřadu práce ČR, která je velmi potřebná a slouží jako prevence zamezení případného zneužívání dávek. V rámci těchto šetření se podařilo odhalit, že žadatelé o dávky, i když pracují v rámci dohod o provedení práce, tuto skutečnost úmyslně zamlčují a čestně prohlašují, že jsou bez příjmu,“ uvádí generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.
 
Kontrolami potvrzený podvodný princip spočívá především v tom, že žadatel o dávku přiznává “hlavní“ pracovní poměr (či dohodu), z kterého si nechá potvrdit příjmy a ty předloží Úřadu práce ČR. Vedle toho má „další“ zaměstnání s dalšími příjmy (většinou pracuje u jiného zaměstnavatele, převážně na dohodu), které však zamlčí a ÚP ČR nemá možnost se o těchto příjmech (ani jeho dalších zaměstnavatelích) dovědět.
 
Z celkem 260 zahájených kontrol jich bylo nejvíce v Ústeckém (92) a Jihočeském (41) kraji. Nejvyšší přeplatky na vyplacených dávkách zjistil ÚP ČR v Moravskoslezském (805 tis. Kč) a Ústeckém (769 tis. Kč) kraji. Procesní stránku věci zajišťovali zaměstnanci oddělení specializovaných kontrol. Odborní zaměstnanci útvarů nepojistných sociálních dávek se pak podíleli na zajištění podkladů pro jednotlivá šetření a odborných vstupů při průběhu kontroly a vypracování patřičných protokolů. Kontroloři zjistili také pochybení na straně zaměstnavatelů.
 
„Tak například chybně potvrzovali v dokladech výši příjmu, nebo příjmy naopak vůbec nepotvrdili. Zaměstnanci zase nepřiznávali příjmy ze závislé činnost, především z dohod o provedení práce nebo z dohod o pracovní činnosti, či započítávali daňový bonus,“ upřesňuje ředitelka Odboru pro sociální věci generálního ředitelství ÚP ČR Zdeňka Cibulková.
 
Jak už bylo řečeno, kromě výše uvedených mimořádných kontrol provádí zaměstnanci ÚP ČR také další šetření. Jen v průběhu devíti měsíců letošního roku provedli více než 190 tisíc kontrol. V jejich rámci se zaměřili na dodržování režimu dočasné neschopnosti plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání a případné zneužívání nepojistných sociálních dávek. Celková úspora přesáhla 106 mil. Kč.
 
 
 
  • Zdroj: Úřad práce ČR