Týden vzdělávání dospělých aneb nejen vzděláváním k pestřejšímu životu

  • Zveřejněno: 08.11.2019
Už počtrnácté proběhne v Královehradeckém kraji Týden vzdělávání dospělých (TVD), z toho už podesáté pod taktovkou Úřadu práce ČR. Týden vzdělávání dospělých mohou zájemci navštívit od 11. 11. do 15. 11. 2019 v Hradci Králové, Rychnově nad Kněžnou, Náchodě, Jičíně a Trutnově.
 
Pro návštěvníky je připravena bohatá směsice přednášek, seminářů, workshopů a ukázkových hodin zaměřených jak na profesní vzdělávání, tak i na volnočasové aktivity.
 
Akce, kterou organizuje Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové ve spolupráci s tamním krajským úřadem a Asociací vzdělávání dospělých, je určena nejen uchazečům o zaměstnání, ale i všem ostatním, kteří si chtějí rozšířit své vědomosti a naučit se něco nového. A nejen to. Aktivity se kromě vzdělávání zaměřují také na tvořivost, zajímavé prožitky, sdílení zkušeností a praktické ukázky. I to jsou způsoby, kde může člověk vzdělávat a poznávat sám sebe. Mimo jiné nebudou ani chybět přednášky související s činností ÚP ČR. Zájemci se například dozví, jak funguje systém rekvalifikací a mohou se zúčastnit i ukázkových hodin různých kurzů, jež v rámci TVD nabízí řada vzdělávacích zařízení.
 
„Na základě zkušeností z minulých let věříme, že o tyto aktivity bude zájem. Lidé už chápou, že svět se mění a že být úspěšný znamená stále se něco nového učit. Touto akcí chceme oslovit co nejširší veřejnost, vzbudit a podpořit její zájem o další vzdělávání a současně lidem ukázat, co všechno se v oblasti dalšího vzdělávání nabízí. Takto získané vědomosti pak mohou zužitkovat mimo jiné při hledání práce,“ říká ředitel Krajské pobočky ÚP ČR v Hradci Králové Martin Horák.
 
„Dnes už víme, že s tím, co se naučíme na střední nebo vysoké škole, si do konce života nevystačíme, protože i v důsledku stále rychlejšího technologického pokroku se u některých profesí proměňuje pracovní náplň, zaměstnanci jsou ve firmách přeškolováni, někteří dobrovolně odcházejí. Uplatnitelnost na trhu práce je tak přímo závislá právě na iniciativě každého z nás získávat nové dovednosti a znalosti během všech fází života. Celoživotní vzdělávání, i v návaznosti na příchod Průmyslu 4.0, tak získává na stále větší důležitosti. Proto tuto aktivitu kolegů z Královehradeckého kraje a dalších partnerů velmi vítám. Obdobné akce Úřad práce ČR pořádá, nebo se na jejich organizaci spolupodílí v rámci celé republiky,“ uzavírá generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.
 
Místa konání jednotlivých akcí:
 
- Jičín, Žižkovo náměstí 18
- Rychnov nad Kněžnou, Štemberkova 1433
- Náchod, Kladská 1092
- Trutnov, Horská 5
- Hradec Králové, Wonkova 1142
 
Program a bližší informace k jednotlivým akcím jsou k dispozici na www.kr-kralovehradecky.cz, www.tydnyvzdelavani.cz a webových stránkách ÚP ČR www.uradprace.cz.
 
 
  • Zdroj: Úřad práce ČR