Tisková zpráva OS SOO

  • Zveřejněno: 14.02.2020
Reakce OS SOO na reportáž ČT v pořadu 168 HODIN „Úřednické milodary“.
 
Dne 9. 2. 2020 byla na ČT 1 v rámci pořadu pod názvem 168 HODIN odvysílána reportáž na téma „Úřednické milodary“, která ve svých důsledcích hrubě zkreslila a znevážila práci zaměstnanců Úřadu práce ČR.
 
Jako odborový svaz reprezentující mj. zaměstnance Úřadu práce ČR bychom si přáli, aby tato reportáž byla impulsem pro nové vedení Úřadu práce ČR k prověření, zda státní zaměstnanci tohoto služebního úřadu mají dostatečné podmínky pro zajištění své práce, aby ji mohli vykonávat co nejkvalitněji a nejvstřícněji ke svým klientům. Domníváme se, že to je společný zájem všech.

Dlouhodobě upozorňujeme na tu skutečnost, že zejména tzv. „přepážkoví pracovníci“, nejen na Úřadu práce ČR, vykonávají velmi náročnou činnost. Velké množství klientů, složitá agenda i nízké platové ohodnocení a dlouhodobý personální podstav tuto náročnou práci dále výrazně ztěžují. Nehodláme omlouvat neznalost úředníků, která by se v praxi rozhodně neměla vyskytovat. Na druhou stranu, chybovat je lidské. Z reportáže rozhodně není zřejmé, jak častá taková neznalost je, a jaký je poměr řádně odbavených klientů a v reportáži uvedených obdobných excesů. Zároveň není zřejmé ani to, zda se reportérky na jiných, než odvysílaných pracovištích setkaly se správnou nebo chybnou informací. Věříme, že klientů, kterým se dostanou správné a úplné informace, bude drtivá většina. V tomto směru považujeme odvysílanou reportáž za silně tendenční! Rozhodně však odmítáme spekulace o jakémkoli soutěžení „na některých úřadech v tom, kdo největší počet lidí vyřadí sankčně z evidence“.
 
Bc. Pavel Bednář, v. r.
předseda odborového svazu
 
 
  • Zdroj: OS státních orgánů a organizací