Stát rozvolňuje pravidla kartoték a sestry mají mít čas na pacienty na úkor papírování!

  • Zveřejněno: 03.07.2018
  • Autor: Miroslav Svoboda

Ministerstvo zdravotnictví zjednodušuje pravidla pro vedení zdravotnické dokumentace, aby snížilo administrativní zátěž pro lékaře a sestry. Většina nových pravidel začne platit od 24. července, menší část od 1. listopadu. Informoval o tom ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, jak uvedla Česká televize ve svém zpravodajství. Podle něho by omezení administrativy mělo přispět k tomu, aby lékaři a sestry měli víc času na péči o pacienty.

Ministr Adam Vojtěch uvedl, že ministerstvo zdravotnictví vnímá dlouhodobé volání po tom, aby byla snížena administrativní zátěž ve zdravotnictví. Je to věc, která je dlouhodobě předmětem kritiky ze strany lékařů a sester a přispívá k odchodu zdravotníků mimo zdravotnictví.

Podle novely vyhlášky o zdravotnické dokumentaci by neměly být jednotné formuláře pro všechna zdravotnická zařízení a pro všechny zákroky, ale dokumentace by měla odpovídat poskytované péči u konkrétního lékaře. Podle ministra není na místě mít jednotný formulář pro banální úkony, jako je odstranění bradavic, a zároveň pro souhlas s transplantací srdce. Proto také ministerstvo zruší povinné požadavky u ošetřovatelské dokumentace, což je dokumentace, kterou vedou zdravotní sestry. Vyhláška nově vyžaduje pouze to, aby dokumentace byla vedena, a umožňuje adaptaci podle typu zařízení a poskytované zdravotnické péče. Na základě této úpravy v situaci, kdy zdravotník vystavuje recept či poukaz na zdravotnický prostředek nebo příkaz k dopravnímu transportu, ta nebude muset vést paralelní záznam a postačí kopie daného dokumentu.

Souběžně s rozvolněním podmínek vedení zpráv se zkrátí také doba, po kterou budou muset zdravotníci povinně archivovat dokumenty o poskytované péči. Například u gynekologů a zubařů se lhůta zkrátí z deseti na pět let od posledního poskytnutí zdravotní služby, u následné a dlouhodobé péče v nemocnicích se zkrátí ze čtyřiceti na dvacet let.

Většina ustanovení ve vyhlášce nabude účinnosti od 24. července, zhruba třetina až od 1. listopadu. Podle ministerstva je důvodem pro odklad účinnosti části ustanovení to, aby větší zdravotnická zařízení měla dostatek času na přizpůsobení se novým pravidlům a na proškolení personálu.

Podle zprávy České televize prezidentka České asociace sester Martina Šochmanová toto rozhodnutí ministerstva zdravotnictví uvítala, ale současně vyzvala k tomu, aby se jen u této dokumentace nekončilo. Uvedla, že doufá, že na toto rozhodnutí bude navazovat revize ostatních záznamů, které sestry zatěžují, ať jsou to technické dokumentace, dokumentování teplotních křivek nebo záznamy zdravotnických prostředků. Podle ní je i zde prostor, aby se sestrám ubrala administrativní zátěž.

Česká televize rovněž sdělila stanovisko politické strany Česká strana pirátská, v němž vedení strany tvrdí, že tato vyhláška ministerstva zdravotnictví je dokonce v přímém rozporu se zákonem o zdravotních službách, neboť vyhláška totiž umožňuje lékařům, kteří si vedou elektronickou dokumentaci a obdrží od pacientů písemnost, tuto písemnost po převedení do elektronického formátu nearchivovat. Tím se ale podle stranického experta pro zdravotnictví Zdeňka Hříba dostává do rozporu se zákonem.