Stanovisko k novele zákona č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích - sněmovní tisk č. 502/10

  • Zveřejněno: 13.04.2021
Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,
 
dnes, 13.4.2021 je v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR na programu jednání novela zákona č. 110/1997 o potravinových a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk č 502/10 (viz v příloze).
 
Apelujeme na Vás, abyste zamítli změnu přijatou v Senátu Parlamentu ČR, kterým se vypouští ustanovení o podílu potravin z krátkého dodavatelského řetězce.
 
Jde o potraviny, které se vyrábí v regionech, splňují přísné normy na kvalitu, jsou čerstvé, kvalitní, podporují zdraví nás všech, podporují domácí zaměstnanost, podporují naši ekonomiku a zvyšují příjem do státního rozpočtu.
 
Senátoři se přidali na stranu:
- neprosperity Českého státu a tedy nás všech,
- k omezení výběru kvalitních, čerstvých, domácích potravin,
- k růstu nezaměstnanosti na venkově,
- k vysokým cenám potravin, v případě jen dovozových potravin nebude konkurence,
- k poškození spotřebitele, když domácí potraviny jsou pod přísnou kontrolou a doma dokážeme zabezpečit jejich kvalitu, kontrolu od začátku výrobního procesu až po kontrolu prodeje, co nedokážeme udělat v případě dovozů,
- k zhoršení hospodaření na půdě, k snížení zadržování vody v půdě,
- k neplnění požadavků na snížení uhlíkové stopy a ochraně životního prostředí
- zahraničních lobbistů, kteří prosazují své vlastní zájmy, vývozem kapitálů ve formě dividend atd.
 
 
Jaká je skutečnost ?
 
Nákladové ceny potravin vyráběných v ČR jsou jednoznačně nižší - z důvodu vyšší produktivity práce (mléko), pracovní náklady u všech komodit, podstatně nižší dopravné a logistické náklady u všech komodit (příkladem je ovoce, nebo současná situace u brambor).
 


Doma dokážeme zabezpečit kvalitu potravin, u dovozů to nejde. Příkladem jsou zjištění včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF) cca 25 oznámení za týden (nahodilé kontroly)
 
 
Zamítnutím změny přijaté v Senátu a podpořením původního návrhu novely zákona schváleného v Parlamentu ČR (pozměňovací návrh Radima Fialy) podpoříte sebe, své děti, vnoučata, ale i zdraví všech obyvatel v naší krásné vlasti.
 
 
 
Zdeněk Jandejsek
člen představenstva, Agrární komora ČR, člen Potravinářské komory ČR, místopředseda IZPP, člen ZS ČR
 
Bohumír Dufek
předseda Asociace samostatných odborů, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru
 
Jarmila Dubravská
členka předsednictva sekce pro zemědělství, Evropský hospodářský a sociální výbor
 
 
 
Úplné znění Stanoviska naleznete v příloze.
Přílohy:
  • Zdroj: PSP ČR