Směrnice Evropského parlamentu a Rady o přiměřených minimálních mzdách v Evropské unii

  • Zveřejněno: 04.12.2020
Uvádíme pro informaci širší veřejnosti materiál, který zpracovala Evropská komise, a který je připraven do široké diskuse jak ve všech strukturách Evropské unie, tak ve všech členských státech EU. Je to návrh "Směrnice Evropského parlamentu a Rady o přiměřených minimálních mzdách v Evropské unii".
Bohumír Dufek
předseda ASO a člen EHSV
 
  • Zdroj: EHSV