Šijeme roušky s OSŽ

  • Zveřejněno: 26.03.2020

Vážené kolegyně a kolegové, členové OSŽ,

v této nelehké době nám přicházejí z celé republiky fotografie od Vás, zaměstnanců, jak napříč profesemi šijete roušky pro své kolegy. Rádi bychom Vám všem, kteří se podílíte na této aktivitě, poděkovali a zveřejnili Vaše fotografie na webových stránkách OSŽ. Vaše skvělá práce a odhodlání dokazují, že se jako odboráři i zaměstnanci umíme semknout a vzájemně si pomáhat.

Pro zpestření a odlehčení vyhlašujeme, pod záštitou předsedy OSŽ Mgr. Martina Malého, soutěž o „nejvíce originální / nejhezčí roušku“. Fotografie Vašich výrobků, prosím, zasílejte na magda.kopecka@osz.org do 15. dubna 2020. Z obdržených fotografií porota vybere 3 roušky, jejichž autoři obdrží věcnou cenu z rukou předsedy OSŽ Mgr. Martina Malého. Vítězné roušky budou publikovány na www.osz.org a v periodiku OBZOR.

 
 
 
  • Zdroj: OSZ.org