Šesté jednání Rady OS KOVO se dotklo i globálních témat

  • Zveřejněno: 12.06.2019
  • Autor: (jom)
Hospodařením, vývojem členské základny a aktuálními problémy na tuzemské i globální úrovni se ve čtvrtek 6. června zabývalo šesté jednání Rady Odborového svazu KOVO v pražském Hotelu Olšanka. Předseda Odborového svazu KOVO Jaroslav Souček se v úvodu jednání zaměřil na globální témata.
 
Upozornil na extrémní nevyváženost v rozdělování vytvořeného zisku. Podle zprávy mezinárodní organizace Oxfam bojující s chudobou si mezi sebou pouhé jedno procento lidí rozdělilo 45,6 % veškerého bohatství vytvořeného v roce 2018. „Spěje to k tomu, že několik lidí bude rozhodovat o osudu většiny,“ upozornil předseda OS KOVO.
 
Připomněl také některá konkrétní data o vývoji české ekonomiky, z nichž vyplývá, že zisky zahraničních korporací dosáhly za loňský rok celkem 7,8 % českého HDP, přičemž si jejich zahraniční vlastníci na dividendách rozdělili téměř 294 mld. Kč. Zmínil se o problematice minimálních mezd a agenturního zaměstnávání. Pokud jde o minimální mzdy, podporují kovácké odbory návrh ČMKOS, který požaduje jejich navýšení na 15 tisíc Kč. Rozdíl vyplývající z porovnání nákladů na práci v jednotlivých zemích Evropské unie a výší mezd u nás přirovnal předseda OS KOVO k „mzdové železné oponě“ mezi Východem a Západem. Díky růstu ekonomiky po období krize se stále frekventovanějším tématem stalo agenturní zaměstnávání. „Blížíme se desetiprocentnímu podílu na zaměstnancích celkem… V rámci ČMKOS pracujeme na upřesnění podmínek pro agenturní práci, samozřejmě přes tuhý odpor zaměstnavatelů, kteří mají přesně opačný záměr. Nejmilitantnější v tom je Hospodářská komora,“ poznamenal předseda Souček.
 
Jednání Rady OS KOVO se zaměřilo mimo jiné na situaci v ocelářském průmyslu a dopady dovozů surovin do Evropské unie. „Byl poslán dopis IndustriAll, což je naše evropská odborová federace, komisařce Malströmové. Evropské odbory vyzvaly k posílení ochranných opatření zamezujících dovozu levné oceli. Nějaká opatření již byla přijata, ale nezabránilo to dovozu především čínské oceli. Do budoucna hrozí, že to přeroste v globální problém nejen pro evropské oceláře, ale i pro ty v jiných částech světa,“ upozornil Jaroslav Souček na hrozící globální důsledky těchto dovozů. Popsal také aktuální vývoj v ArcelorMittal Ostrava i situaci v Pilsen Steel, kde se schyluje k ustavení věřitelského výboru. Ten rozhodne, zda firma projde další restrukturalizací, nebo zda bude poslána do konkurzu. Vedení odborového svazu v uplynulém období iniciovalo řadu jednání na nejvyšší úrovni. „Dařilo se vyvolat jednání u premiéra Vlády ČR a ministryně a nyní i ministra průmyslu a obchodu o existenčních problémech společností, kde působí OS KOVO,“ dodal Jaroslav Souček.
 
Místopředseda OS KOVO Pavel Komárek rozsáhle referoval o hospodaření svazu za loňský rok. To skončilo ziskem ve výši téměř 19 mil. Kč. Odborový svaz vygeneroval zisk i přesto, že v roce 2018 investoval do rekonstrukcí tří svých objektů – DKO Jihlava, Metropol České Budějovice a hotel Clarion Špindlerův Mlýn. OS KOVO investovalo také do pořízení dvou nových nemovitostí pro Regionální pracoviště v Ostravě a Hradci Králové, v jednání je nákup objektu pro RP Plzeň. „Vytipovali jsme také nemovitost pro nové sídlo regionálního pracoviště v Brně. Pokud se nám to podaří zrealizovat, měli bychom až na Liberec a Zlín všechna naše regionální pracoviště v našich vlastních objektech,“ upozornil místopředseda Pavel Komárek.
 
Potleskem reagovali členové rady na zprávu Tomáše Valáška, který informoval o dlouhodobé konjunktuře členské základy. „Díky práci nás všech můžeme konstatovat, že už čtvrtý rok po sobě rosteme. Aktuálně je nás 81 628,“ řekl na jednání rady místopředseda OS KOVO Tomáš Valášek. „Za uplynulé čtyři roky máme 31 225 nových členů, to nemají ani politické strany,“ okomentoval pozici kováků Tomáš Valášek.
 
V diskuzi nicméně opakovaně zaznělo, že je nutné pracovat na propagaci odborů a zaměřit aktivity na mladou generaci. „Naši mladí lidé často ani nevědí, co jsou odbory, přitom v Německu se děti o odborech učí už ve škole,“ zdůraznil podstatu problému práce s mladými lidmi zástupce Karlovarského kraje Milan Scheer. „Jako cestu vidím intenzivní nátlak na změnu legislativy,“ doporučil Roman Bence z Krajského sdružení OS KOVO Vysočina.
 
 
  • Zdroj: OS KOVO, Kovák