Sdělení komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Budoucnost potravinářství a zemědělství.

  • Zveřejněno: 15.05.2018

Evropská komise zveřejnila dokument "Sdělení komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Budoucnost potravinářství a zemědělství".

Tento materiál představuje jak by mělo se vyvíjet potravinářství a zemědělství v letech 2021 - 2027.

Čeští zemědělství s takto představovanou budoucností zemědělství nemohou souhlasit, zejména vzhledem k tomu, že je do ní zakotveno zastropování přímých plateb, což se projeví v českém zemědělství nepříznivě.

Přílohy:
  • Zdroj: EU