Safety Culture Award 2022/2023

  • Zveřejněno: 15.08.2022
ilná kultura bezpečnosti bývá spojována zejména s minimem úrazů. Kromě toho podporuje aktivní zapojení zaměstnanců, vysoké povědomí o bezpečnosti, týmovou spolupráci a angažovanost. Díky tomu zlepšuje také produktivitu, kvalitu i efektivitu. Investice věnované do rozvoje kultury bezpečnosti přinášejí benefity pro celý podnik a pozitivně ovlivňují výslednou firemní kulturu. Změřte si svou kulturu bezpečnosti a přihlaste se do soutěže SAFETY CULTURE AWARD. Uzávěrka přihlášek je již 31. 8. 2022
 

Motto soutěže: Hledáte další náměty, inspirace a příklady dobré praxe?

Pomocí soutěže SAFETY CULTURE AWARD chceme hodnotit kulturu bezpečnosti firem v České republice a zároveň jim poskytnout možnost vzájemného předání zkušeností.

Soutěže se mohou zúčastnit výrobní firmy, které mají více než 80 zaměstnanců.

Vyplněný soutěžní dotazník zašlete na adresu scaward.fbi@vsb.cz nejpozději do 31. 8. 2022.

Organizátoři soutěže:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství,

Sdružení požárně bezpečnostního inženýrství, z.s.

Odborný garant:

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.

Hlavní partner soutěže:

OTAVAN WORKWEAR s.r.o.

Partneři soutěže:

3M Česko, spol. s r.o.,

EJENDALS

Mediální partneři:

BOZPprofi.cz,

BOZPinfo.cz

Soutěž byla vyhlášena pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí a Českomoravskou konfederací odborových svazů.

 

 

 

  • Zdroj: BOZPinfo