Rozdíly v odměňování žen a mužů v ČR - Pracoviště, zaměstnání, stejná práce a rozklad faktorů

  • Zveřejněno: 13.03.2019
MPSV představuje aktuálně vydanou studii, která vznikla v rámci projektu „Rovnost žen a mužů na trhu práce se zaměřením na (ne)rovné odměňování žen a mužů“.
 
 
 
Přílohy:
  • Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí