Reakce odborů na odpověď ministra zdravotnictví na dopis odborů ohledně karantény zdravotníků

  • Zveřejněno: 25.03.2020
V Praze 24. 3. 2020
Vážený pane ministře,
obracíme se na Vás v reakci na Váš dopis č. j.: MZDR 12708/2020-3/MIN/KAN ze dne 22. 3.2020, jímž reagujete na žádost našich odborových svazů, abyste neprodleně zrušil Mimořádné opatření ze dne 20. března 2020, které nabylo účinnosti dnem 21. března 2020, a podle kterého se všem zdravotnickým pracovníkům bez klinických příznaků, kteří měli tzv. rizikový kontakt – tedy byli v přímém kontaktu s osobou, u které bylo potvrzeno onemocnění COVID-19 bez přiměřených osobních ochranných prostředků, nařizuje nadále pracovat, nikoli zůstat v karanténě, byť za zvýšených hygienických a epidemiologických podmínek.
 
Vážený pane ministře, ani po Vašem vysvětlení a ani po seznámení se s argumenty uvedenými ve Vaší shora označené odpovědi nemůžeme za naše odborové svazy s vydaným Mimořádným opatřením ze dne 20. března 2020 souhlasit a nadále trváme na jeho neprodleném zrušení. Na tom nemění nic skutečnost, že na vypracování předmětného Mimořádného opatření se podílela pracovní skupina vysoce erudovaných epidemiologů a infektologů, zástupců Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP a
vybraných krajských hygienických stanic.
 
Celé znění dopisu v příloze.
Přílohy:
  • Zdroj: Lékařský odborový klub - Svaz českých lékařů