Propouštění bez udání důvodů? Stát by musel zvýšit výdaje, míní odboráři

  • Zveřejněno: 11.02.2024
  • Autor: Miroslav Svoboda

Vášnivou diskuzi vzbudil návrh Národní ekonomické rady vlády NERV), podle níž by pracovní trh rozpohybovala možnost propouštění bez udání důvodu. Tento záměr okamžitě vzbudil nesouhlas odborů. Naopak zaměstnavatelé by jej přivítali, uvedla ve svém zpravodajství redakce listu Deník.cz.

Podle zprávy listu Deník.cz Národní ekonomická rada vlády v minulých dnech představila soubor doporučení, která by měla rozpohybovat českou ekonomiku a zlepšit stav veřejných financí s tím, že jedním z opatření je i modernizace zákoníku práce a s ním i zavedení možnost propuštění bez udání důvodu. Načež dodala, že „problémoví zaměstnanci nebo zaměstnanci bez výkonu, pokud hrubě neporuší pracovní kázeň, jsou v České republice nepropustitelní,“ jak vysvětlili členové NERV ve svých odůvodněních.

List dále uvedl, že za svůj vzor si členové NERV vzali dánský model takzvané fluxicurity, tedy rovnováhu mezi pružným pracovním trhem a sociálním zabezpečením s cílem motivovat lidi k aktivnímu, ne pasivnímu chování. NERV také argumentuje tím, že čím je vyšší hodnota takzvaného Indexu flexibility zaměstnanosti, tím je pružnější regulace zaměstnanosti v konkrétní zemi. A zatímco Česká republika se ze všech zemí Evropské unie a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj nachází na desátém místě, Spojené státy americké na místě prvním, argumentují členové NERV.

Podle Feníku.cz uvedený návrh NERVu okamžitě našel své příznivce. „Kdyby se zdvojnásobilo odstupné, nebylo by to zaměstnavateli zneužíváno, protože je to už dost peněz. Byly by také méně poptávány pracovní agentury,“ konstatoval například prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR Jiří Horecký.

Podle něho by ale záleželo na tom, jak by byly podmínky pro možnost propuštění bez udání důvodu nastaveny. Jiné by asi platily pro veřejnou službu, jiné třeba pro průmysl, dodal.

Podle šéfa personální agentury Grafton Recruitment Martina Malo by toto opatření zpružnilo trh práce a dostalo by na něj více kandidátů. „Na trhu práce dlouhodobě absentuje vyšší míra flexibility, která je v kombinaci s extrémně nízkou mírou nezaměstnaností nepružná. Zároveň by vzrostla konkurence kandidátů a tím i jejich motivace,“ popsal Martin Malo.

Deník.cz k tomu dále uvedl, že s tím ale nesouhlasí místopředseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Vít Samek, který je přesvědčen, že představy o zvýšení počtu zaměstnanců na trhu práce, pokud se zaměstnavatelům umožní propouštět bez udání důvodů, jsou mylné. Takto propuštění zaměstnanci se totiž najednou nestanou schopnými a produktivními. „NERV neříká, co s nimi hodlá dělat, pokud se takovými zaměstnanci nestanou,“ argumentoval.

Zároveň doplnil, že v zemích, kde taková možnost je, mají propuštění zaměstnanci výrazně vyšší zabezpečení v nezaměstnanosti než v České republice. Jako příklad uvedl také Dánsko, kde podpora je až dvanáct měsíců předchozího průměrného výdělku. „Úřady práce se jim skutečně věnují, pokud jde o zlepšení jejich možnosti uplatnění na trhu práce ve spolupráci se zaměstnavateli, kteří zaměstnance potřebují,“ prohlásil Vít Samek.

Tím by ale, podle Víta Samka, návrh NERV nemohl být rozpočtově neutrální, protože by stát musel výrazně zvýšit výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti a podstatně zlepšit klientský servis pro propuštěné zaměstnance.

„Dnes se v podstatě kvůli velmi omezenému personálnímu vybavení úřadů práce a nedostatku prostředků na aktivní politiku zaměstnanosti omezuje na jejich evidenci a výplatu dávek,“ podotkl místopředseda ČMKOS.

Podle zpravodajství Deníku.cz s návrhem NERVu již souhlasil ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) a úředníci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV) na novele zákoníku práce rovněž pracují. Tito úředníci již dříve vyzvali různé organizace, aby navrhly změny v zákoníku práce. „Takto jsme obdrželi zhruba 120 podnětů, které projednáváme v odborné pracovní skupině,“ uvedl mluvčí MPSV Jakub Augusta. Předpokládá, že navrhované změny představí ještě v průběhu února.

Ministerstvo práce a sociálních věcí přitom zpracovává více návrhů, než se kterými přišla Národní ekonomická rada vlády. „Propuštění bez udání důvodů je jen jeden ze 37 návrhů NERV. Rezonuje nejvíce, což je možná škoda, protože je tam další třináct až patnáct návrhů, které jsou opravdu potřebné,“ dodal prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR Jiří Horecký.

  • Zdroj: Deník.cz