OSZSP vyzval premiéra a předsedy vládních stran ke skutečnému sociálnímu dialogu

  • Zveřejněno: 18.09.2023
PŘEDSEDKYNĚ
ODBOROVÉHO SVAZU ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČESKÉ REPUBLIKY
Bc. Dagmar ŽITNÍKOVÁ
V Praze 15. září 2023
 
Vážený pane premiére, vážená paní předsedkyně, vážení předsedové,

včera se v Praze sešli na odborové konferenci předsedové odborových organizací, kteří působí v nemocnicích, na záchrance a v dalších typech zdravotnických zařízení a v zařízeních sociálních služeb na území hlavního města Prahy. Na společném jednání hodnotili situaci zaměstnanců v těchto zařízeních a také kroky Vaší vlády.
 
Zaměstnanci, které zastupujeme, jsou velmi znepokojeni aktuální situací v naší společnosti, a to jak ekonomickou, tak sociální. Odboráři konstatovali, že jim klesá životní úroveň a velká část z nich se obává budoucnosti. Ke klidu ve společnosti nepřispívá ani Váš záměr opět nezvyšovat platy pro zaměstnance ve veřejných službách a připravovaný konsolidační balíček, kterým se zvyšují náklady na živobytí a snižují benefity pro zaměstnance. Připomínám, že ke konsolidačnímu balíčku jste obdrželi podněty zaměstnavatelů a odborů a že Vámi navrhované změny nepovažujeme za dostatečné.
 
Včerejší jednání zdravotníků různých profesí potvrdilo, že ve zdravotnictví je velmi výbušným materiálem také Poslaneckou sněmovnou přijatá novela zákoníku práce, která nad rámec uzavřené dohody s Vámi a zaměstnavateli obsahuje možnost další přesčasové práce ve zdravotnictví. Osobně tento postup vaší vlády považuji za neseriózní. O poslaneckém návrhu s námi nikdo nejednal, o jeho existenci jsme se dozvěděli z veřejně dostupných zdrojů. V příloze Vám zasílám závěry z naší odborové konference a přijaté usnesení „Výzva vládním politikům České republiky: ZASTAVTE TO A BUĎTE OPRAVDU ZODPOVĚDNÍ!"
 
Vážený pane premiére, vážená paní předsedkyně, vážení předsedové,
je v zájmu nás všech, aby sociální dialog, na který klade důraz i Evropská unie, byl konstruktivní, abyste jako vláda reflektovali názory jiných a přestali jste zásadní změny realizovat formou přílepků.
 
Věřím, že stále je možné nastartovat skutečný dialog, který bude mít pozitivní dopad na zaměstnance a potažmo občany naší země. Za naše členy a zaměstnance ve zdravotnictví a sociálních službách Vás k němu vyzývám.
 
S pozdravem
Bc. Dagmar ŽITNÍKOVÁ
 
 
 
 
 
 
Vážený pan
Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D.
LLM. Premiér, předseda ODS
 
Vážená paní
Ing. Markéta Pekarová Adamová
předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, předsedkyně TO 09
 
Vážený pan
Ing. Marian Jurečka
místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí, předseda EDU-ČSL
 
Vážený pan
PhDr. Ivan Bartoš Ph.D.,
místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj, předseda české pirátské strany
 
Vážený pan Mgr. Bc. Vít Rakušan,
1. místopředseda vlády a ministr vnitra, předseda hnutí Starostové a nezávislí
 
Na vědomí
Vážený pan
prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR
ministr zdravotnictví
 
 
Přílohy:
  • Zdroj: Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR