Odpověď předsedy vlády ČR na zaslanou Petici OS DLV

  • Zveřejněno: 05.08.2022
Reakce-dopis předsedy vlády České republiky prof. PhDr. Petra Fialy, Ph.D., LL.M. na zaslané podpisové archy k Petici za urychlenou regulaci vysokých cen energií, pohonných hmot, potravin, životních nákladů a inflace.
 
 
prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. předseda vlády České republiky
Čj. 30062/2022-UVCR-2
 
Vážená paní předsedkyně,
 
dne 27. června 2022 jsem od Vás, jakožto zástupkyně petentů, obdržel petici „za urychlenou regulaci vysokých cen energií, pohonných hmot, potravin, životních nákladů a inflace", ve které podepsaní občané žádají, aby „vláda ČR přistoupila k regulaci cen elektrické energie, zemního plynu a pohonných hmot, zasáhla proti rostoucím cenám potravin, nákladům na bydlení a znehodnocování úspor obyvatelstva a mezd zaměstnanců vysokou inflací tak, aby byl zachován důstojný život zaměstnanců, důchodců a ostatních obyvatel ČR".
 
Růst životních nákladů samozřejmě dopadá na každodenní život našich občanů, na některé dokonce velmi tvrdě, a proto naše vláda přijímá řadu opatření, která zmírňují dopady rostoucích cen potravin, energií a všechny další důsledky, které s tímto jevem souvisí. Na řešení problémů spojených s vysokou inflací česká vláda pracuje prakticky každý den od začátku ruské invaze na Ukrajinu. Již v květnu 2022 byly spuštěny informační webové stránky s názvem Deštník proti drahotě, které shrnují, jaké možnosti pomoci stát nabízí a jaké kroky naše vláda v boji s dramatickým zvyšováním cen činí.
 
Velice intenzivně se věnujeme zejména dosažení energetické suverenity České republiky tak, aby byla schopna vyrobit maximum energie sama a za přijatelné ceny a v případě dovozu plynu a ropy se mohla sama suverénně rozhodnout, od koho a za jakou cenu je nakoupí. Vládní novela energetického zákona zavádí do legislativy nový právní institut — příspěvek na úsporný tarif. Pokud návrh projde Parlamentem, bude mít stát možnost snížit koncovým zákazníkům prostřednictvím energetického zákona konečnou cenu elektřiny nebo zemního plynu.
 
Vláda chce zjednodušit i daňovou administrativu malým podnikům a osobám samostatné výdělečně činným. Do Parlamentu proto posílá novelu zákona o dani z přidané hodnoty a novelu zákona o daních z příjmů, jejíž podstatou je navýšení limitu pro vznik plátcovství k dani z přidané hodnoty z jednoho na dva miliony korun.
 
Výsledky plánovaných kroků nepocítíme okamžitě, ale tato strategie se českým domácnostem i českým firmám nakonec bohatě vyplatí.
 
Mohu Vás ujistit, že jako zodpovědná vláda chceme pomoci domácnostem i firmám se zvládnutím stávající nepříznivé finanční situace. Proto již byla schválena důležitá opatření, prostřednictvím kterých uvolníme na přímou pomoc další finanční prostředky.
 
Věřím, že společně vše zvládneme.
 
S pozdravem
 
 
 
 
 
Vážená paní JUDr. Mgr. Jaroslava Nestěrová
předsedkyně Odborový svaz DLV
Senovážné náměstí 978/23 110 OO Praha 1 — Nové Město

 
Přílohy:
  • Zdroj: ODBOROVÝ SVAZ PRACOVNÍKŮ DŘEVOZPRACUJÍCÍCH ODVĚTVÍ, LESNÍHO A VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ