Obilovin se urodí méně, sklizeň řepky bude příznivější

  • Zveřejněno: 04.07.2018
  • Autor: Miroslav Svoboda

Na základě prvních letošních odhadů sklizně k 10. červnu se očekává úroda základních obilovin ve výši téměř 6.300 tisíc tun a řepky ve výši přes 1.200 tisíc tun. V porovnání s loňskou sklizní je předpokládaná úroda základních obilovin o 561 tisíc tun nižší, což je o minus 8,2 %. Řepky se podle odhadu sklidí o 75 tisíc tun, což je o 6,5 % více než loni, uvádí se ve zprávě Českého statistického úřadu (ČSÚ), kterou dnes vydal.

ČSÚ dále uvádí, že na meziročním poklesu sklizně se podílí především o 7,2 % nižší očekávaný hektarový výnos, a to na úrovni zhruba 5 tun na hektar. Osevní plochy základních obilovin mírně poklesly na1.250 tisíc tun hektaru, což je o necelé jedno procento. Zpráva dále konstatuje, že odhad sklizně základních obilovin je o 15 % nižší než průměr sklizní za posledních pět let a o téměř 11 % nižší ve srovnání s desetiletým průměrem.

Nejčastěji pěstovanou plodinou na našich polích je pšenice ozimá, která zabírá téměř třetinu z celkové osevní plochy (31,4 %). Odhadovaná sklizeň 4.150 tisíc tun je o 380 tisíc tun nižší (−8,4 %) než v roce 2017. Na snížení produkce se podílí jak pokles očekávaného výnosu o minus 7,1 %, tak i menší osevní plocha o minus 1,5 %.

Nižší bude podle odhadu letošní sklizeň pšenice ozimé, která zabírá téměř třetinu z celkové osevní plochy, ječmene jarního i ozimého a tritikale, což je kříženec žita a pšenice. Naopak více by se mělo sklidit pšenice jarní a žita. Předpokládaná úroda ovsa je na téměř stejné úrovni jako v loňském roce.

Po pšenici ozimé je druhou nejrozšířenější plodinou u nás řepka a letos se pěstuje na 16,7 % celkové osevní plochy. Osevní plocha řepky se meziročně rozšířila o 4,4 % na 412 tisíc hektarů a je tak po roce 2013 druhou nejvyšší v historii sledování. Díky tomuto rozšíření výměry a také vyššímu hektarovému výnosu na úrovni necelé tři tuny na hektar, je očekávaná sklizeň 1.221 tisíc tun o 6,5 % vyšší než loni. Předpokládaná produkce řepky je srovnatelná s desetiletým průměrem, ale v porovnání s průměrem za posledních pět let je odhad letošní sklizně o 9,5 % nižší.