Návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2021

  • Zveřejněno: 17.10.2020
  • Autor: Bc. Pavel Bednář, předseda OS SOO
154. Plenární schůze RHSD - Návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2021
 
Ministryně financí představila návrh státního rozpočtu na rok 2021 a zdůraznila, že daňový balíček, který momentálně projednává Poslanecká sněmovna Parkamentu ČR, není součástí tohoto návrhu (čili zrušení superhrubé mzdy není součástí návrhu státního rozpočtu)
 
- zrušení superhrubé mzdy znamená zároveň snížení daně z příjmů pro většinu zaměstnanců na 15 %, což znamená hrubé navýšení mezd a platů o 7 %, tedy navýšení čistých mezd a platů o 5 %,
- zvyšují se mimo jiné důchody, odvody za státní pojištěnce, valorizuje se příspěvek pro územně samosprávné celky o 5 %,
- zvyšují se platy pedagogickým pracovníkům o 9 % a nepedagogickým pracovníkům o 4,3 %,
- zvyšují se platové tarify o 10 % zaměstnancům v sociálních službách (zdravotníkům také, ale u nich je to realizováno prostřednictvím úhradové vyhlášky),
- zmrazují se platy ostatním zaměstnancům ve veřejných službách a správě!
 
Předseda vlády shrnul postoje vlády k diskuzi o státním rozpočtu
- vláda se rozhodla zrušit superhrubou mzdu definitivně,
- sníží se daň z příjmů u většiny zaměstnanců na 15 % (zaměstnanci od 140.000 Kč budou mít daň z příjmů 23 %),
- platy se zvyšovat nebudou!
 
Minimální mzda
- Ministryně práce a sociálních věcí a pan premiér vyzvali k tomu, aby se sociální partneři dohodli.
- Odbory (ČMKOS a ASO) shodně požadují navýšení na 16.000 Kč.
- Zaměstnavatelé odmítají jakékoli navýšení, protože se ruší superhrubá mzda!
- Bude rozhodovat vláda.
 
Předseda Vlády ČR otevřeně doporučil zaměstnavatelům, aby v rámci kolektivního vyjednávání nezvyšovaly mzdy ve firmách (zrušení superhrubé mzdy stačí) – nebrání však firmám v přidání, pokud na to mají.
 
Vyjádření předsedy OS SOO: „NESKUTEČNÉ! Z jednání RHSD jsem doslova konsternovaný, a to je opravdu mírně řečeno. Vláda slovy Alena Schillerová a Andreje Babiše sdělila, že se rozhodla zrušit superhrubou mzdu a tím rozhodla bez jakékoliv diskuze s odbory zmrazit platy ve veřejných službách a správě. Jako bezprecedentní vnímám vyjádření citovaných, že není důvod v rámci kolektivního vyjednávání zvyšovat mzdy v soukromém sektoru. To si prostě nemůže žádný politik dovolit, vměšovat se do budoucího kolektivního vyjednávání. A otázka minimální mzdy: dle zaměstnavatelů není důvod zvyšovat, když se ruší superhrubá mzda a snižuje se daň z příjmu. Tyto asociální postoje jsou dle mého názoru varovným signálem pro další postoje odborů vůči této vládě.“
 
 
 
  • Zdroj: OS státních orgánů a organizací