Meziroční cenový růst výrobců zpomalil

  • Zveřejněno: 18.03.2023

Meziměsíčně ceny zemědělských výrobců klesly o 0,7 % a meziročně vzrostly o 22,2 %. Ceny průmyslových výrobců se snížily meziměsíčně o 0,3 % a meziročně byly vyšší o 16,0 %. Ceny stavebních prací vzrostly meziměsíčně o 0,6 % a meziročně o 10,4 %. Ceny tržních služeb pro podniky se meziměsíčně zvýšily o 1,1 % a meziročně o 5,6 %.

„Meziroční růst cen všech výrobců v únoru zpomalil. Ceny zemědělských výrobců meziročně vzrostly o 22,2 % a ceny průmyslových výrobců o 16 %. Ceny stavebních prací se meziročně zvýšily dle odhadů o 10,4 % a ceny tržních služeb pro podniky o 5,6 %,“ upozorňuje Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ.

Ceny zemědělských výrobců se meziměsíčně snížily o 0,7 %. Klesly ceny mléka o 0,9 %, olejnin o 3,3 % a obilovin o 4,2 %. Vzrostly ceny prasat o 0,9 %, drůbeže o 1,7 %, vajec o 3,9 % a zeleniny o 6,8 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 22,2 % (v lednu o 25,5 %). V rostlinné výrobě ceny vzrostly o 12,1 %. Vyšší byly ceny zeleniny o 44,6 %, brambor o 42,7 % a obilovin o 17,8 %. Ceny ovoce klesly o 8,5 % a olejnin o 5,6 %. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 37,2 %. Vzrostly ceny vajec o 85,6 %, prasat o 54,9 %, drůbeže o 35,7 %, mléka o 33,4 % a skotu o 16,9 %.

Meziměsíčně se ceny průmyslových výrobců snížily o 0,3 %. Ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu klesly o 2,1 %, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 2,6 %. Významně se snížily ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny dřeva a dřevěných a korkových výrobků byly nižší o 5,2 %, základních kovů o 1,9 % a papíru a výrobků z papíru o 1,6 %. Vzrostly ceny ostatních nekovových minerálních výrobků o 3,2 %, kovodělných výrobků o 1,9 % a nápojů o 2,8 %. Ceny potravinářských výrobků se zvýšily o 0,4 %. Ceny průmyslových výrobců meziročně vzrostly o 16,0 % (v lednu o 19,0 %). Ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu se zvýšily o 28,5 %, potravinářských výrobků o 27,0 %, ostatních nekovových minerálních výrobků o 25,3 % a černého a hnědého uhlí a lignitu o 81,1 %. Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin byly vyšší zejména ceny energií o 25,7 % a zboží krátkodobé spotřeby o 21,2 %. Ceny průmyslových výrobců bez energií se meziročně zvýšily o 12,4 % (v lednu o 13,3 %).

Ceny stavebních prací se meziměsíčně dle odhadů zvýšily o 0,6 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví o 0,9 %. Ceny stavebních prací se meziročně dle odhadů zvýšily o 10,4 % (v lednu o 11,4 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 13,8 % (v lednu o 14,3 %).

Ceny tržních služeb pro podniky meziměsíčně vzrostly o 1,1 % v důsledku zvýšení cen za reklamní služby a průzkum trhu o 11,7 %. Zvýšily se ceny za poštovní a kurýrní služby o 3,8 %, za služby v oblasti zaměstnání o 3,7 % a za služby v oblasti nemovitostí o 1,6 %. Ceny za služby v oblasti programování se snížily o 0,3 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby se zvýšily o 0,5 %. Ceny tržních služeb pro podniky byly meziročně vyšší o 5,6 % (v lednu o 6,3 %). Vzrostly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 23,0 %, za poštovní a kurýrní služby o 8,5 %, za služby v oblasti programování o 8,4 %, za reklamní služby a průzkum trhu o 5,5 %, za služby v oblasti nemovitostí o 5,4 % a v pozemní dopravě o 4,1 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 5,7 % (v lednu o 6,3 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – leden 2023 (předběžná data)
V zemích Evropské unie (EU), podle údajů zveřejněných Eurostatem, ceny průmyslových výrobců v lednu meziměsíčně klesly o 2,2 % (v prosinci vzrostly o 1,2 %). Nejvíce se snížily ceny v Irsku o 25,2 %, ve Švédsku o 8,0 % a v Lotyšsku o 5,8 %. V Německu byly ceny nižší o 1,2 %. Nejvíce vzrostly ceny na Slovensku o 9,0 %, v Česku a v Maďarsku shodně o 5,8 % a v Rakousku o 4,9 %. V Polsku byly ceny vyšší o 2,8 %. V lednu meziročně vzrostly ceny v EU o 16,4 % (v prosinci o 25,2 %). Ceny se zvýšily nejvíce v Maďarsku o 64,6 %, v Lotyšsku o 38,8 % a na Slovensku o 34,5 %. V Polsku byly ceny vyšší o 26,7 %, v Rakousku o 21,3 %, v Česku o 19,0 % a v Německu o 18,3 %.

  • Zdroj: Český statistický úřad