Mezinárodní projekt SIGNED SAFETY at WORK

  • Zveřejněno: 18.10.2020
  • Autor: BOZPinfo
Mezinárodní projekt SIGNED SAFETY at WORK řešený v rámci programu ERASMUS+, jehož se účastní i Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., dostává prostor na akci s názvem ERASMUSDAYS 2020.
 
Cílem ERAMUSDAYS je zviditelnit jednotlivé projekty realizované v rámci programu Erasmus+ a informovat o pozitivním přínosu pro všechny zapojené. Zvlášť letos je vzhledem k celosvětové situaci kvůli pandemii COVID-19 dobré připomenout význam spolupráce, partnerství a solidarity, kterou mezinárodní programy podporují a přinášejí.
 
Na mezinárodním projektu SIGNED SAFETY at WORK (č. 2018-1-UK01-KA202-048037) spolupracuje 7 partnerů z pěti evropských států (Velké Británie, Rakouska, Itálie, Španělska a z České republiky). Projekt si klade za cíl vytvořit systém znakového jazyka vycházejícího z mezinárodního i národních znakových jazyků, který bude vyjadřovat informace k BOZP a který bude určen zejména pro osoby neslyšící nebo s vadou sluchu či pro migranty.
 
 
 
 
 
  • Zdroj: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.