Mezinárodní konference ASO

mezinárodní konference Asociace samostatných odborů

Nové trendy v působení odborových organizací a v kolektivním vyjednávání

 
(Státní příspěvek na činnost dle § 320a písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, v rámci činnosti ASO na podporu sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání na centrální a podnikové úrovni v roce 2023)
 

27. prosince 2023 od 9.00 hodin

 

Online přenos z Hotelu Olšanka, Táboritská 1000/23, 130 00 Praha 3-Žižkov

Mezinárodní konference se uskutečnila formou videokonference.

Konference byla živě přenášena prostřednictvím ČTK, portálu ASO www.odbory.info a  facebookové stránky ASO.

_______________________________

P R O G R A M

09.00 - 09.30
Přihlášení účastníků konference

09.30 - 09.45
Zahájení konference a přivítání účastníků,
Bohumír DUFEK, předseda ASO, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru

09.45 - 10.00
Prezentace výsledků průzkumu „Dopady technologických změn v důsledku digitalizace a automatizace na požadavky na pracovní kompetence zaměstnanců“,
Ing. Jaroslav Ungerman, CSc., člen Evropského hospodářského a sociálního výboru

10.00 - 10.15
Vystoupení Romana Ďurča, předsedy OS KOVO

10.15 - 10.30
Vystoupení Ing. Martina Hlaváčka, poslance Evropského parlamentu 

10.30 – 10. 45
Prezentace odborné studie Vliv kolektivního vyjednávání v oblasti zabezpečování pracovních podmínek na jednotlivé skupiny zaměstnanců v ČR“,
JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.

10.45 – 11.00
Prezentace výsledků průzkumu „Nové trendy v působení odborových organizací a v kolektivním vyjednávání týkající se budoucnosti kolektivního vyjednávání“,
Barbara Hudcová, TREXIMA, spol. s.r.o.                                                  

11.00 - 11.15
Vystoupení MUDr. Ivana Davida, CSc., poslance Evropského parlamentu 

11.15 - 11.30
Prezentace odborné studie „Ochrana pracovních podmínek zaměstnanců ve   vztahu k zavádění technologických změn na pracovních pozicích“,
prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.,Vysoká škola ekonomická

11.30 - 11.45               Prezentace výsledků průzkumu „Důstojná práce z pohledu zaměstnanců ČR a role odborových organizací při její realizaci“,
Ing. Ludmila Husaříková, TREXIMA, spol. s.r.o.

11.45 - 12.00              Diskuse

12.00 - 12.15                Závěr konference
Bohumír DUFEK, předseda ASO, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru

 

 

Jednacím jazykem konference byla čeština. Konference byla tlumočena do těchto jazyků: 

 angličtina, němčina, italština, maďarština.