Mezinárodní konference Asociace samostatných odborů

  • Zveřejněno: 12.09.2023
 

Živé vysílání 12. září 2023 od 9.30 hodin

 

Program konference

 

09.00 – 09.30
Registrace účastníků konference

09.30 – 09.45
Zahájení konference a přivítání účastníků,
Bohumír DUFEK, předseda ASO, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru

09.45 – 10.00
Vystoupení Mgr. Dany ROUČKOVÉ,
vrchní ředitelky sekce pro legislativu MPSV

10.00 – 10.15
Vystoupení Jana WIESNERA,
prezidenta Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR                             

10.15 – 10.35
Současná ekonomická situace České republiky a výhledy do budoucna“,
doc. Ing. Karel HAVLÍČEK, Ph.D., MBA, místopředseda Poslanecké sněmovny České republiky                       

10.35 – 10.55
Prezentace odborné studie „Změny pracovních podmínek a kvality pracovního života v ČR a jejich vliv na zdraví a bezpečnost zaměstnanců“,
Ing. Jana VÁŇOVÁ, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i.                           

10.55 – 11.15                      PŘESTÁVKA NA KÁVU

11.15 – 11.35
Prezentace odborné studie Budoucnost kolektivního vyjednávání v ČR“,
Mgr. Marcel NAVRÁTILTREXIMA, spol. s.r.o.

11.35 – 11.55
Prezentace odborné studie „Vliv postupující automatizace a digitalizace na pracovní kompetence zaměstnanců,
Ing. Věra CZESANÁ, CSc.,Národní vzdělávací fond, o.p.s.

11.55 – 12.15
Prezentace odborné studie „Možnosti zapojení zaměstnanců do kolektivního vyjednávání“,
JUDr. Jan HORECKÝ, Ph.D.

12.15 – 12.35
Prezentace odborné studie „Důstojná práce“,
Ing. Ludmila HusaříkováTREXIMA, spol. s.r.o.

12.35 – 13.10                       Vystoupení zahraničních hostů   

13.10 – 13.40                       DISKUSE

13.40 – 14.00                        Závěr konference

 

Konference bude živě přenášena prostřednictvím ČTK, portálu ASO www.odbory.info a  facebookové stránky ASO.

 
(Státní příspěvek na činnost dle § 320 a písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, v rámci činnosti ASO na podporu sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání na centrální a podnikové úrovni v roce 2023)