Máslo nad 100 Kč, málo potravin. Konec vlády. Záměrné ničení. Říká bývalý prezident Agrární komory ČR Jandejsek již ostře! Co může vláda udělat pro zastavení růstu cen potravin?

  • Zveřejněno: 17.08.2022
  • Autor: Miroslav Svoboda

Odstoupit, říká jasně někdejší předseda Agrární komory ČR a přední podnikatel v zemědělství a potravinářství Zdeněk Jandejsek v rozhovoru pro Parlamentní listy. I on žádá konec obchodování na tzv. lipské burze. ParlamentnímListům.cz propočítal, kam se jinak dostaneme s cenami potravin. Obviňuje prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáše Prouzu, že cíleně likviduje české zemědělství. USA, podle Zdeňka Jandejska, totiž pracují na záměrném chudnutí Evropy.

Na první otázku redakce, že lidé vyjadřují stále větší nespokojenost nad dalším růstem cen potravin, jak se bude situace dále vyvíjet Zdeněk Jandejsek odpověděl, že nespokojenost lidí s růstem cen je oprávněná, ale je nutné jednoznačně sdělit národu, že růst cen potravin bude razantně pokračovat, pokud zemědělci a výrobci potravin nebudou chtít zbankrotovat. „Není možné mystifikovat obyvatelstvo blábolem ministra zemědělství, že klesá cena obilí na burze tak, že v polovině srpna se ceny potravin vrátí na úroveň před vypuknutím konfliktu. Ceny potravin vždy klesají v době sklizně, kdy je třeba obilí skladovat a v té době obchodníci usilují o co nejnižší ceny, aby vzápětí mohli postupně prodávat za tržní cenu. Nápad pana ministra, že si výrobci krmivo mohou dovést za nízkou cenu z Ukrajiny, mu připadá, že se pan ministr probudil a bylo ráno,“ řekl Zdeněk Jandejsek. Proto se zkoušel poptat, jaká je cena krmné pšenice v objemech 10.000 tun, a ejhle cena byla 365 € za 1 tunu, tj. cca 9100 Kč. V dalších vstupech se cena elektrické energie i plynu zvýšila několikrát, cena nafty o více než 60 %, ceny obalů o 60–80 %, ceny investic, a tím následně odpisy se zvýšily 80–150 %, ceny mezd 20–30 % a ceny průmyslových hnojiv o 300–400 %.

Podle Zdeňka Jandejska, pokud podniky chtějí přežít s 2 až 5procentní rentabilitou, musejí vstupy promítnout do cen. To znamená, že ceny potravin brzy překročí nárůst o více než 100 % oproti konci minulého roku. Načež dodal, že o tom již informoval veřejnost na serveru Seznam Zprávy, a to kolem 20. února, tedy ještě před konfliktem na Ukrajině. Vlastně k tomuto tématu natočil podcasty dva, ale ten druhý nebyl zveřejněn, byl totiž zcenzurován.

Redakce se dále uvedla, že dlouhodobě mezi hlavní ukazatele cen potravin mezi lidmi patří máslo. Jeho cena se nezřídka pohybuje i přes 70 Kč. Zeptala se, jaké faktory to ovlivňují a kam až může cena másla vyšplhat? Zdeněk Jandejsek odpověděl, že cena másla je odvislá od řady faktorů, tj. hlavně cena mléka od zemědělců. Ta je v současné době kolem 12 Kč za 1 l mléka, při cca 3,4% obsahu bílkovin a 3,8% obsahu tuku.

Přitom v loňském roce se cena mléka pohybovala kolem 9 Kč za 1 l mléka, tj. zatím navýšení o 34 %, ale není to zdaleka cena konečná. Velká část objemného krmiva byla z loňského roku, ale při současných cenách průmyslových hnojiv, elektrické energie, nafty, strojů, obilovin a služeb bude k úhradě nákladů třeba cca 16 Kč na 1 l mléka. Na tuto cenu ukazuje i cena spotového mléka, to je cena volně obchodovatelného mléka, která se již nyní v Evropě pohybuje od 14,5 Kč/l do 16,50 Kč/l.

Největším vstupem při výrobě másla budou dále ceny plynu, elektrické energie, nafty, obalů, mezd, strojů a služeb. Vše roste o 100 %, s výjimkou mezd a nafty. Kalkulace nákladů na jednotku výrobku nejdou ošidit, veškeré vstupy se musejí promítnout do ceny konečného produktu. Cena másla, což nebude dlouho trvat, může překročit 100 Kč/250 g, a to v případě, pokud se nebudou řešit hlavně ceny el. energie, plynu a průmyslových hnojiv. Řada států v Evropské unii tyto vstupy již vyřešila.

Na další otázku, co může teoreticky vláda udělat k tomu, aby ceny nejen másla, ale i dalších nezbytných potravin, dále nerostly či dokonce mírně klesly, Zdeněk Jandejsek odvětil, že velmi jednoduché řešení je urychleně odstoupit, to je, aby nemusela plnit nesmysly z Bruselu, tj. zelený úděl, extenzivní zemědělství, hlouposti kolem CO2 a dalších skleníkových plynů, a to včetně transportu potravin přes celou Evropu. „Přestat poslouchat strýčka Sama ze zámoří, který touží, aby vyspělá Evropa zchudla a s obyvatelstvem mohl manipulovat a ovládat jej ku svému prospěchu,“ dodal.

Zároveň uvedl, že pokud by nová vláda byla vládou odborníků, musela by ihned zrušit obchodování s elektrickou energií přes lipskou burzu, vyjednat dlouhodobé smlouvy na dodávku levného plynu a nastolit běžné obchodní vztahy při nákupu průmyslových hnojiv a ropy.

Podle něho, by tato přijatá opatření snížila cenu většiny dalších vstupů nejen do zemědělské prvovýroby, ale hlavně do potravinářského zpracování, jako jsou obaly, stroje a další vstupy.

Redakce dále připomněla, že z masa se postupně pro mnohé domácnosti stává luxusní potravina a zeptala se, zda s tím lez účinně bojovat? Zdeněk Jandejsek odvětil, že ceny masa rostou značně, a to je, jak bylo zmíněno výše v souvislosti s růstem energie, nafty, obilí, průmyslových hnojiv a dalších vstupů. „Nesmyslné tvrzení, že na vině jsou zemědělci, jsou jen lži pana Prouzy, který nemá ani tušení o celé vertikále výroby potravin a dělá všechny kroky k tomu, aby zlikvidoval české zemědělství, potravinářskou výrobu a vytvořil podmínky k uvolnění trhu pro zahraniční dodavatele. Lži o ziscích zemědělců a potravinářů jasně vyvrací zkušenost, že jen za druhé čtvrtletí poklesla výroba jednotlivých druhů masa o 2–6 %. Určitě by někdo rušil v dnešní době výrobu, když by vydělával? Pan Prouza je nebezpečný provokatér, který podněcuje národ proti těm, kdo ho živí,“ prohlásil Zdeněk Jandejsek.

Podle něho s cenami potravin lze účinně bojovat jen tím, že snížíme vstupy a budeme limitovat nesmyslné marže v maloobchodě, to je jablka, brambory atd. Načež konstatoval, že u řady položek jsou marže i 100 %, což slouží k úhradě ztrát na komoditách, které slouží jako marketingové lákadlo a jsou prodávány pod nákupní cenou. Tento stav je, podle jednoho z předních českých producentů kvalitních potravin, způsoben špatným zákonem o významné tržní síle. Není zájem, aby tento zákon, který je v Parlamentu, byl předložen v obdobném znění jako ve Francii, Itálii, Španělsku, Německu a dalších zemích, kde tento zákon řeší nekalé obchodní praktiky maloobchodního prodeje.

Poté přešla redakce k cenám masa. Zdeněk Jandejsek k tomu uvedl, že výroba základních druhů masa, jako vepřové a drůbeží, je katastrofální. Vepřového máme z vlastní produkce přibližně 35 % naší potřeby a drůbežího máme cca 57 % naší potřeby. Při tom celková spotřeba masa v posledních letech činí 82 kg/1 rok na obyvatele a z toho vepřového je cca 41 kg/1 rok a drůbežího 29 kg/1 rok na obyvatele. Pokud uvedené druhy masa nedovezeme, budeme v těchto komoditách strádat. Hovězího masa je dostatek, jelikož z důvodu vysoké ceny ho konzumujeme jen 7 kg/1 rok na obyvatele.

Stav v okolních zemích, s výjimkou Slovenska, Maďarska, Bulharska a Rumunska, byl v produkci masa dostatečný a u Belgie, Holandska a Španělska přebytkový. Nesmyslná zemědělská politika Zeleného údělu však přináší redukci chovů prasat v Německu, Španělsku a dalších zemích. Přebytky masa, které se vyvážely k nám, se postupně snižují, což může způsobit, nejen růst cen, ale i nedostatek drůbežího a vepřového masa. Signalizují to i ceny našeho masa, které pomalu rostou. Německá cena masa se zvýšila během jednoho týdne z 1,85 €/kg na 1,93 € /kg v jatečných půlkách. Ve Španělsku, které je největším vývozcem vepřového masa, je cena kolem 2,10 €/kg v jatečně upravených půlkách.

V souvislosti s výrobou pečiva, která je závislá na plynu, se redakce dále zeptala, zda mají české pekárny a další výrobny dostatek strategických zásob plynu, a to v souvislosti s válkou s možnostmi přerušení dodávek z Ruska. Přičemž dodala, jak se dívá na novou investičně náročnou logistiku zpracování plynu z USA, který nemůže nahradit veškerý objem plynu, a který bude 2–3x dražší?

Zdeněk Jandejsek odvětil, že není obdivovatel Ruska, ale vzájemný obchod může být výhodný pro obě strany. Domnívá se, že vybudovanou logistiku v zásobování plynem je třeba využívat a současně odkoupit skladové kapacity nebo vybudovat vlastní kapacity na skladování plynu a nespoléhat na solidaritu Německa, které vlastní u nás existující zásobníky. „Naše strategické zásoby nejsou v našich skladech a Česko nemá žádnou záruku v době, kdy bude v Německu nedostatek plynu, že nám bude plyn k dispozici. Nikdo si neuvědomuje, že nejen pekárny jsou v potravinářském průmyslu na plyn, ale téměř všechny rozhodující potravinářské podniky včetně zemědělských provozů pro chov prasnic se selaty a výkrmny brojlerů. Nikdo z našich rádoby vládních lodivodů si nedovede představit statisíce uhynulých selat a kuřat, které žádná kafilérie nezlikviduje, protože jsou téměř všechny na plyn. Jen negramot může uvažovat o odstřihnutí se od plynu v potravinářském a zemědělském provozu, pokud nemá zajištěný jeho dostatek z jiných zdrojů,“ konstatoval Zdeněk Jandejsek.

Další otázka redakce směřovala, zda se něco změnilo v postoji ministerstva zemědělství k českým zemědělcům a potravinářům, kteří poukazovali na řadu nesprávných rozhodnutí ministerstva zemědělství. Zdeněk Jandejsek odvětil, že ministerstvo zemědělství zatím nic zásadního neřešilo, jen opakuje, že ceny budou klesat a všeho bude dostatek, že není třeba řešit ani maloobchodní prodej a naslouchá panu Prouzovi, který lživými vystoupeními staví celý národ proti těm zemědělcům a potravinářům, kteří produkují potraviny. 

„Když jsem 20. února 2022, jak jsem uvedl v první otázce, říkal, že ceny se zvýší o 100 %, byl jsem dehonestován a obviňován ze strašení spotřebitelů a jaká je realita? Cena másla v září až prosinci 2021 byla 32–35 Kč/250 g, dnes je 60–70 Kč/250 g. Cena chlazeného kuřete byla 40–42 Kč/kg, dnes je 75–90 Kč/kg. Cena vajíček byla kolem 2 Kč/ks, dnes je 4–6 Kč/ks a z volných chovů dokonce až 10 Kč/ks. Cena vepřového masa byla 60–89 Kč/kg, dnes se pohybuje kolem 140–180 Kč/kg, pokud není v akcích, kde se prodává rozmrazené maso ze Španělska či Rakouska,“ prohlásil Zdeněk Jandejsek.

Podle něho české ministerstvo zemědělství vstřebává jen zprávy pozitivní, tak ve svém rozhovoru přidal jednu pozitivní zprávu. Podpory z EU ve výši 270 mil. Kč navýšila vláda o doporučený objem v Bruselu, tedy na 810 mil. Kč, a po konzultacích se zemědělci tyto prostředky celkem dobře rozdělila, ale bohužel, je to jako kapka v moři. Vláda a ministerstvo zemědělství, by měly, to je v době, kyd je Česká republika předsednickou zemí EU, razantně zhodnotit naši přístupovou dohodu k EU z roku 2004 a pokusit se vynutit si její plnění.

Načež se redakce dále zeptala, zda komentáře, že pokud se situace nezmění, tak nejchudší část populace může i hladovět, se zakládají na pravdě či zda to jsou jen alarmistické scénáře?

„Nevím, zda bude někdo vysloveně hladovět, ale pokud se nezmění energetická politika u nás, zelený úděl, přechod na extenzivní hospodaření včetně řešení skleníkových plynů, dojde ještě v letošním roce k dalšímu zdražení potravin, u některých až o 50 %. Domnívám se, že velká část obyvatelstva nebude mít prostředky na nákup všeho, co si mohla dovolit v roce 2021,“ odpověděl Zdeněk Jandejsek. Současně dodal, že si dovolí odhadnout, že nebude dostatek všech potravin na pultě a zásobování nebude pravidelné nejen v sortimentu, ale i v množství. Náš stát toto pocítí nejvýrazněji, protože přebytky ve vepřovém, drůbežím a vajíčkách nebudou v zemích, které je k nám dovážejí.

  • Zdroj: Parlamentní listy