Manifest industriAll Europe 2019

  • Zveřejněno: 13.05.2019

IndustriAll European Trade Union – federace nezávislých a demokratických odborových svazů – vydala manifest k nadcházejícím volbám do Evropského parlamentu, ve kterém vyzývá všechny pracovníky v Evropské unii, aby v květnu roku 2019 vyšli do volebních místností a hlasovali pro Evropu, která posiluje sociální pokrok, buduje solidaritu, vytváří slušné zaměstnání a umožňuje dobrou kvalitu života pro všechny.

IndustriAll European Trade Union je federace nezávislých a demokratických odborových svazů, které zastupují manuální a nemanuální pracovníky v odvětvích kovu, chemie, energetiky, těžebního průmyslu, textilu, oděvnictví a obuvi a souvisejících průmyslových odvětvích a činnostech.

Hovoříme o zhruba 7 milionech pracujících mužů a žen, kteří se sjednotili v rámci 177 národních odborových organizacích v 38 evropských zemích. Jednáme společně s cílem optimalizace našich silných stránek, abychom lépe chránili a prosazovali práva pracovníků v našem průmyslu a odvětvích.

Chceme zachovat úspěchy evropského integračního procesu: mír a demokracii, přístup k dobrému vzdělání pro všechny, sociální zabezpečení, ochranu lidských práv, svobodu projevu … Toto dědictví nesmí být podkopáváno.

Máme však obavy z krize důvěry v evropský projekt mezi pracovníky a občany. Finanční krize, sebevražedná deregulační politika, terorismus, Brexit, krize uprchlíků a sociální vyloučení skutečně přispěly ke zvyšujícím se pocitům populismu, xenofobie a nacionalismu.
To všechno staví Evropskou unii na křižovatku: buď bude přetvořena a reformována do inkluzívnější a sociálnější Evropy, nebo se zhroutí.

Proto vyzýváme všechny pracovníky v Evropské unii, aby v květnu roku 2019 vyšli do volebních místností a hlasovali pro Evropu, která posiluje sociální pokrok, buduje solidaritu, vytváří slušné zaměstnání a umožňuje dobrou kvalitu života pro všechny.

Vyzýváme k obnovení evropského projektu založeného na jeho základních hodnotách, tj. sociálních hodnotách!

Volby do Evropského parlamentu proběhnou v České republice v pátek a sobotu 24. a 25. května 2019.

Plné znění textu – Manifest industriAll Europe 2019 – viz odkaz níže:

Přílohy:
  • Zdroj: Oborový svaz ECHO