On-line seminář Nemoci z povolání a home office a jeho legislativní aspekty v souvislosti s covid-19

  • Zveřejněno: 28.10.2020
Seminář pořádá Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Svazem průmyslu a dopravy ČR (SPČR) v rámci celoevropské kampaně Zdravé pracoviště 2020–2022 s názvem Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž.
 
Cílem odborného on-line semináře je poskytnout účastníkům bližší náhled do problematiky týkající se specifikace nemocí z povolání, nemocí přenosných a parazitárních (covid-19), home office a jeho legislativních aspektů souvisejících s covid-19, muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací a zvýšení povědomí o rizicích, která představují.
 
Přihlásit se můžete zde.
 
Podrobné informace týkající se připojení k tomuto on-line semináři vám budou v dostatečném časovém předstihu doručeny na e-mail, který uvedete při registraci. K účasti na on-line semináři postačí připojení k internetu a internetový prohlížeč.
 
________________________
NEMOCI Z POVOLÁNÍ A HOME OFFICE A JEHO LEGISLATIVNÍ ASPEKTY V SOUVISLOSTI S COVID-19
9. listopadu 2020 | 9.00 – 13.40 hodin
On-line
 
09.00 – 09.05
Úvodní slovo
JUDr. Eva MARTINICOVÁ, ředitelka sekce zaměstnavatelské, Svaz průmyslu a dopravy ČR
 
09.05 – 09.20
Kampaň na období 2020 – 2022: Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž
Ing. Jaroslav HLAVÍN, Český Focal Point, Ministerstvo práce a sociálních věcí
 
09.20 – 09.30
On-line chat
 
09.30 – 10.00
Specifika nemocí z povolání
Doc. MUDr. Evžen HRNČÍŘ, CS., MBA, přednosta Kliniky pracovního a cestovního lékařství FN Královské Vinohrady a soudní znalec v oboru zdravotnictví
 
10.00 – 10.10
On-line chat
 
10.10 – 10.40
Způsob a podmínky uznávání nemocí z povolání a způsob jejich odškodňování
Doc. MUDr. Evžen HRNČÍŘ, CS., MBA, přednosta Kliniky pracovního a cestovního lékařství FN Královské Vinohrady a soudní znalec v oboru zdravotnictví
 
10.40 – 10.50
On-line chat
 
10.50 – 11.20
Co jsou nemoci přenosné a parazitární (COVID-19)
Doc. MUDr. Evžen HRNČÍŘ, CS., MBA, přednosta Kliniky pracovního a cestovního lékařství FN Královské Vinohrady a soudní znalec v oboru zdravotnictví
 
11.20 – 11.30
On-line chat
 
11.30 – 12.00
Home office a legislativní aspekty v souvislosti s onemocněním COVID-19 –
1. vstup
JUDr. Martin MIKYSKA
 
12.00 – 12.10
On-line chat
 
12.10 – 12.40
Home office a legislativní aspekty v souvislosti s onemocněním COVID-19 –
2. vstup
JUDr. Martin MIKYSKA
 
12.40 – 12.50
On-line chat
 
12.50 – 13.20
Home office a legislativní aspekty v souvislosti s onemocněním COVID-19 –
3. vstup
JUDr. Martin MIKYSKA
 
13.20 – 13.40
On-line chat a závěr
 
 
 
  • Zdroj: BOZPinfo