Konference Dobrá praxe v sociálním bydlení v ČR a Evropě

  • Zveřejněno: 08.11.2018

Je důležité, aby stát, obce a jiní poskytovatelé sociálního bydlení úzce spolupracovali. Sociální bydlení se musí provázat se sociální prací. Tyto a další principy padly na mezinárodní konferenci Dobrá praxe v sociálním bydlení v ČR a Evropě, která se konala v úterý 6. listopadu v Praze.

Uskutečnila se v rámci projektu Podpora sociálního bydlení. Mezi více než 200 účastníky byli nejen čeští experti, ale také odborníci z Belgie, Nizozemska, Skotska, Irska a Rakouska.

Konferenci zahájila náměstkyně ministryně pro řízení sekce správních činností a sociální politiky Jana Hanzlíková. Účastníky seznámila s aktuálním stavem přípravy legislativy a dalších opatření v oblasti sociálního bydlení a sociálního začleňování.

Panelisté pak hovořili o různých přístupech k sociálnímu bydlení, zabývali se také bydlením pro mladé lidi či seniory, problematikou občanských poraden a bytových družstev, ale také evropským rozměrem sociálního bydlení.

„Příspěvky zahraničních expertů se jistě stanou inspirací nejen pro zástupce obcí zapojených do projektu Podpora sociálního bydlení, kteří měli možnost své dosavadní zkušenosti prezentovat po boku českých odborníků na tuto problematiku. Věřím, že konference přispěje k rozvoji dostupného bydlení v celé České republice,“ uvedl David Pospíšil, ředitel odboru sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení MPSV.

  • Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí