„Konec levné práce“ má výsledky

  • Zveřejněno: 08.09.2016
  • Autor: (ev)

Stovky a stovky odborářů z celé republiky zaplnily ve středu 7. 9. 2016 před polednem halu pražské Arény Sparta v Libni, aby se zde připravili na vyjednávání o zvýšení mezd a platů pro příští rok. Svolala je Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS).

Tento manifestační mítink byl další součástí pokračující odborové kampaně, vedené pod heslem „Konec levné práce“. Kampaň ČMKOS proti nízkým platům a mzdám v ČR začala v září 2015.

Největší odborová centrála v zemi doporučila svým členům, aby vyjednávali v podnicích pro příští rok o zvýšení mezd o pět až 5,5 procenta. Konfederace považuje růst mezd za klíčový kvůli zaostávání tuzemských příjmů za ostatními zeměmi Evropské unie. Zdroje podle konfederace zaměstnavatelé mají. „Řekněme si o růst mezd, řekněme si o něj sebevědomě,“ uvedl předseda ČMKOS Josef Středula.

Podporu tomuto záměru vyjádřili a na mítinku vystoupili předsedové a předsedkyně celé řady odborových svazů. „V první polovině 90. let minulého století začala devastace právních předpisů, které zajišťovaly ochranu zaměstnanců. Dnes již zapomenutý politik, námořní kapitán Vodička, zahájil jako ministr práce pod ochranou Václava Klause tento proces,“ řekl ve svém projevu mimo jiné předseda OS KOVO Jaroslav Souček. „Čím dál více se snižuje význam odvětvových kolektivních smluv pro neochotu zaměstnavatelů stanovit minimální standardy na úrovni odvětví, čímž vznikají neodůvodněné rozdíly v úrovních mezd ve firmách uvnitř příslušného odvětví. Nůžky se mohou dále otevírat. Zaměstnancům jsou vnucovány úpravy právních předpisů, které ve svém důsledku vedou ke stále větší koncentraci majetku v rukou stále menšího počtu nejbohatších lidí světa. Politikům ani zaměstnavatelům nevadí, že v roce 2015 zemřelo v naší zemi při práci 131 zaměstnanců, našich spoluobčanů,“ řekl Jaroslav Souček dále. (Foto z jeho vystoupení)

Celý projev předsedy Odborového svazu KOVO naleznete zde
Výňatky z projevů ostatních předsedů odborových svazů naleznete zde

Klíčový význam reálných mezd
Důležité je připomenout si význam reálné mzdy, tedy skutečnou koupěschopnost zaměstnanců, protože ta významně ovlivňuje i růst HDP, zdůraznil ve svém projevu Josef Středula. Spotřeba domácností totiž představuje více než polovinu hrubého domácího produktu a má-li růst, pak si sotva lze představit, že by se zvyšoval jen růstem investic a exportu. Za léta 2008 – 2013, kdy zde vládly Topolánkova a Nečasova vláda s ministrem financí Kalouskem, reálná mzda vzrostla jen o 2,9 %.

Za léta 2014 a 2015 se zvýšila reálná mzda o bezmála pět procent a v letošním roce to bude dalších 3,5 - 4 % (odhadem). Tedy v každém z minulých dvou let reálná mzda vzrostla stejně jako za předchozích šest let.

ČMKOS považuje růst mezd za klíčový nejen z důvodu levné práce v ČR a zaostávání našich příjmů za zeměmi EU, ale i proto, že zaměstnanci se musejí více podílet na výsledcích růstu české ekonomiky. Proto odbory budou usilovat o pokračující růst mezd v nadcházejícím kole kolektivního vyjednávání 2017.

Výsledky kampaně
Nárůst mediánové mzdy v podnikatelské sféře se v roce 2016 přiblížil 6,5 %, to je nejvíce za osm let. Minimální mzda se od ledna zvýší na 11 tisíc korun. Platy učitelů porostou už od 1. září o osm procent, státním zaměstnancům se zvýší o 5 % od letošního listopadu, ve zdravotnictví budou vyšší o 10 % od příštího roku.

Závěrem mítinku Josef Středula přečetl prohlášení, nazvané „Spravedlivý růst mezd v kolektivních smlouvách pro rok 2017“, obsahující konkrétní doporučení pro vyjednávání mzdového růstu (viz foto níže).

Celé prohlášení naleznete zde

Mezi významné hosty mítinku patřili například Jozef Kollár, prezident KOZ – konfederace slovenských odborů, Markus Schlimbach, místopředseda DGB Sasko, Catallen Passier, předsedkyně odborové centrály FNV Holandsko.    

Krátký videozáznam z mítinku naleznete zde 

 

  • Zdroj: oskovo.cz