Ke kampani „Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou“ se připojilo více než 100 partnerů

  • Zveřejněno: 04.07.2018

Agentura EU-OSHA je potěšena, že se k její kampani na období 2018–19 „Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou“ opět připojil tak vysoký počet oficiálních partnerů kampaně i mediálních partnerů.

Dr. Christa Sedlatscheková, ředitelka agentury EU-OSHA, zdůraznila význam partnerství v rámci kampaně: „Naši partneři mají pro úspěch této kampaně zásadní význam, protože svým příkladem dokáží ovlivňovat pracovníky a zaměstnavatele. Jelikož se v EU jedná o 38 % podniků, musí být vystavení nebezpečným látkám na pracovišti eliminováno nebo účinně řízeno, aby byla zajištěna jak bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků, tak hospodářské úspěchy podniků a celé společnosti. Zapojením se do kampaně mohou partneři zdokonalit své vlastní postupy, využívat celé řady materiálů kampaně týkajících se osvědčených postupů a také získají vynikající příležitosti k navazování kontaktů a sdílení zkušeností.“

 

 

  • Zdroj: EU-OSHA