Jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro vzděláváni a lidské zdroje (školská tripartita)

  • Zveřejněno: 23.05.2019
  • Autor: Mgr. František Dobšík, předseda ČMOS PŠ

Na programu jednání byla novela zákona o pedagogických pracovnících, legislativní ukotvení pracovní pozice školského logopeda. Ministr R. Plaga informoval o neshodě s ministerstvem zdravotnictví o ukotvení pozice.

Ministr školství R. Plaga zveřejnil výsledky personálního auditu na školách 2018. Nedostatek učitelů označil za velmi vážný, řešení situace vidí ve změně zákona o pedagogických pracovnících. Novelu odešle do vlády s rozporem s odbory. Předsednictvo odborového svazu bude stanovovat další postup ohledně komunikace s poslanci o této novele.

Dalším tématem bylo financování soukromých škol, kdy zaměstnavatelé požadují úpravu zákona o financování soukromých a církevních škol. Jde o zahájení diskuze k zavedení financování podle odučených hodin a ne normativně podle počtu žáků. Novela školského zákona - úprava maturitní zkoušky. Náměstek ministra informoval o důvodech ministerstva k úpravě a o vypořádání připomínek. Odbory jsou proti navržené úpravě, novela jde do vlády s tímto rozporem.

V současné době probíhá příprava Strategie 2030+. Ministerstvo pořádá výjezdy členů expertní skupiny do regionů.

Velká diskuze byla i k přípravě rozpočtu na rok 2020. Představitelé Unie zaměstnavatelů podporují záměr odborů dát výrazně vyšší procento z navrhovaného objemu finančních prostředků na platy do tarifů. Dohodli jsme se na pokračování vyjednávání o poměru, až bude známý objem navýšení jak pro pedagogy tak pro nepedagogy.

 

  • Zdroj: Českomoravský OS pracovníků školství