Indexy spotřebitelských cen - inflace - duben 2024

  • Zveřejněno: 15.05.2024

Spotřebitelské ceny meziměsíčně vzrostly o 0,7 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména vyššími cenami v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje a v oddíle alkoholické nápoje, tabák. Meziročně spotřebitelské ceny v dubnu vzrostly o 2,9 %, což bylo o 0,9 procentního bodu více než v březnu.
 

Meziměsíční srovnání

Meziměsíčně spotřebitelské ceny v dubnu vzrostly o 0,7 %. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje se zvýšily zejména ceny nealkoholických nápojů o 2,8 %, vepřového masa o 4,6 %, zeleniny o 2,3 %, čokolády o 10,8 %, pekárenských výrobků a obilovin o 1,0 %, drůbeže o 2,7 %, uzenin o 1,5 % a sýrů a tvarohů o 1,6 %. V oddíle alkoholické nápoje, tabák vzrostly ceny vína o 5,4 %, lihovin o 3,8 %, tabákových výrobků o 1,2 % a piva o 1,4 %. Vývoj cen v oddíle doprava byl ovlivněn především pokračujícím růstem cen pohonných hmot a olejů o 2,7 %. K meziměsíčnímu snížení celkové cenové hladiny v dubnu přispěly především nižší ceny v oddíle rekreace a kultura, kde klesly ceny dovolených s komplexními službami o 4,2 %. Z potravin byly nižší zejména ceny ovoce o 0,7 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 1,0 % a ceny služeb zůstaly na úrovni měsíce března.
 

Meziroční srovnání

„Dubnové zrychlení meziročního růstu cen na téměř 3 % bylo způsobeno především růstem cen potravin, alkoholických nápojů a pohonných hmot,“ uvedla Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ.

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v dubnu o 2,9 %, což bylo o 0,9 procentního bodu více než v březnu. Toto zrychlení1) meziročního cenového růstu bylo ovlivněno zejména cenami v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Zde většina sledovaných položek zmírnila svůj meziroční pokles. Ceny mouky byly v dubnu nižší o 19,1 % (v březnu pokles o 27,8 %), masa o 3,9 % (v březnu pokles o 6,0 %), polotučného trvanlivého mléka o 11,4 % (v březnu pokles o 26,6 %), vajec o 15,5 % (v březnu pokles o 27,7 %). Ceny zeleniny v dubnu vzrostly o 2,4 % (v březnu pokles o 4,8 %) a čokolády o 9,2 % (v březnu pokles o 3,1 %). Ceny nealkoholických nápojů zrychlily svůj meziroční růst na 5,4 % (v březnu růst o 0,2 %).

Na meziroční růst cenové hladiny měly již tradičně největší vliv ceny v oddíle bydlení, kde vzrostly ceny nájemného z bytu2) o 7,2 %, výrobků a služeb pro běžnou údržbu bytu o 4,6 %, vodného o 10,9 %, stočného o 10,5 %, elektřiny o 12,0 % a tepla a teplé vody o 2,8 %. Ceny zemního plynu meziročně klesly o 5,8 % a tuhých paliv o 4,8 %. Další v pořadí vlivu byly ceny v oddíle alkoholické nápoje, tabák, kde byly vyšší ceny lihovin o 10,4 %, vína o 5,5 %, piva o 6,5 % a tabákových výrobků o 7,1 %. Meziroční růst cen v oddíle doprava byl ovlivněn především vyššími cenami pohonných hmot a olejů o 8,4 %. V oddíle stravování a ubytování vzrostly ceny stravovacích služeb o 7,9 % a ubytovacích služeb o 9,2 %. Na meziroční snižování celkové cenové hladiny měly nadále největší vliv, který však v dubnu značně oslabil, ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje (pokles o 2,7 %).

Náklady vlastnického bydlení (imputované nájemné) meziročně vzrostly o 1,0 % (v březnu o 0,9 %). Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení nákladů vlastnického bydlení byl 103,0 %. 

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 1,4 % a ceny služeb o 5,3 %.

Hladina bazického indexu spotřebitelských cen k základnímu období průměr roku 2015 byla v dubnu 151,4 % (v březnu 150,4 %).

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v dubnu 6,3 % (v březnu 7,1 %).

 

 

 

  • Zdroj: Český statistický úřad