Evropské partnerství pro integraci - nabízení příležitostí pro integraci evropského trhu práce

  • Zveřejněno: 12.02.2018

Evropská komise (komisaři Thyssen a Avramopoulos) a EOK, BusinessEurope, UEAPME, CEEP a Eurochambres dne 20. prosince 2017 uzavřeli partnerství. Signatáři se zavázali, že partnerství převedou na konkrétní akce na národní úrovni.

Finální znění evropského partnerství pro integraci, které stanoví klíčové zásady a závazky týkající se podpory a posílení příležitostí pro integraci uprchlíků a přistěhovalců, kteří legálně pobývají v EU, pracovní trh naleznete zde:

Evropské partnerství pro integraci - nabízení příležitostí pro integraci evropského trhu práce 

  • Zdroj: EOK