Diskriminace v zemědělství – nerovné podmínky pro sdružené vlastníky!

  • Zveřejněno: 06.12.2023
  • Autor: Miroslav Svoboda

Petiční výbor Poslanecké sněmovny PČR v úterý 5. prosince 2023 projednal petici 13.971 petentů z řad vlastníků půdy, kteří jsou sdružení do zemědělských podniků po celé České republice. Petice vznikla z důvodu diskriminace drobných zemědělců, kteří jsou sdruženi v zemědělských podnicích ČR. Vláda a Ministerstvo zemědělství ČR totiž svojí úpravou Státní zemědělské politiky s platností od roku 2023 na dalších 5 let výrazně znevýhodňuje drobné zemědělce z jejich zemědělských podniků, např. výrazně nižšími dotacemi, ale i dalším omezením zvýhodňování, které by dále samostatní drobní zemědělci mohli získat.

Petiční výbor zemědělců, prostřednictvím této petice, žádá, aby současná vláda odstranila veškeré diskriminačně nastavené podpory a zvýhodňování v zemědělství. Například, s účinností od 1. dubna 2023 totiž platí další diskriminační pravidlo, že na přímé platby v rámci redistributivní podpory v zemědělství, je nově určeno 23 % z celkového objemu finančních prostředků a zároveň jsou přímé platby omezeny pouze na prvních 150 ha půdy obhospodařované jedním podnikatelem s IČO. Takové nastavení dotací, výrazně znevýhodňuje drobné zemědělce, kteří jsou sdruženi ve svých soukromých zemědělských podnicích.

Zvýšením podílu financí určených na redistributivní podporu na 23 % z celkového objemu finančních prostředků, spolu s omezením této platby na prvních 150 ha půdy obhospodařované jedním podnikatelem, tak vláda a Ministerstvo zemědělství ČR významně vychýlily rovnováhu v rámci systému poskytování podpor v zemědělství. Takovéto omezení výrazně opět znevýhodní sdružené vlastníky zemědělských majetků, kteří kolektivně podnikají, a to prostřednictvím družstva či jiné právnické osoby.

„Nemůžeme již dále snášet účelovou politicko-ekonomickou diskriminaci a útisk sdružených výkonných produkčních zemědělců ze strany Vlády ČR a Ministerstva zemědělství ČR. Z tohoto důvodu jsme založili petici, kterou dnes projednal Petiční výbor PSP ČR,“ uvedl Jaroslav Lád, předseda ZD Ostaš a člen petičního výboru k petici drobných produkčních zemědělců a dodal: „Proto žádáme ukotvit do právního řádu ČR obecnou zásadu, a to odstranění ze zemědělských kompenzačních plateb (dotací) politicko-ekonomické diskriminační ustanovení, vzniklé na pouhém ideologickém základu, bez řádné dopadové studie. Žádáme odstranění ´duálního´ rozlišování soukromých zemědělských vlastníků v České republice, a to jen ve prospěch mediálně aktivních zemědělců z ASZ (Asociace soukromého zemědělství – pozn. red.), svázaných s politiky, mnohdy i s jejich osobním prospěchem.“

Očekávaným výstupem této petice, podle jejích autorů, je napravení pokřivené ideologie v zemědělství a dosažení rovnoprávného stavu „vlastník jako vlastník“. Dalším krokem, po projednání petice v petičním výboru Poslanecké sněmovny PČR, bude i projednání v příslušném výboru Senátu PČR dne 13. prosince 2023. Zda jim vládní politici umožní rozšířené jednání ve výborech sněmoven, podle autorů petice, je v jen a jen na jejich politickém uvážení, o kterém budou hlasovat! Aby věc jejich petiční obrany nebyla zmařena vymlčením nebo negativním rozhodnutím vládnoucích politiků, tak každopádně bude podána žaloba na vládní diskriminační zemědělskou politiku k Ústavnímu soudu ČR (ÚS ČR). U ÚS ČR proběhne žalobou test zákonnosti a i ústavnosti. Potřebnou podpisovou podporu politiků v Poslanecké sněmovně ČR petenti mají zajištěnu, a v Senátu se o ni pokusí napříč politickým spektrem. Následně jejich advokátní kancelář, na základě plné moci podepsaných politiků, podá ústavní žalobu. „My sdružení, výkonní produkční zemědělci ČR, prohrát nemůžeme! My si jdeme pro ROZSUDEK. Prohrát mohou jen zákonodárci a strážci ústavnosti, nebo prohrají občané ČR,“ píše se v petici.

V tiskové zprávě o průběhu a závěru jednání Petičního výboru, petenti uvádějí, že zasedání Petičního výboru PS PČR, které moderoval poslanec Tomio Okamura (SPD), se neslo ve znamení živých a otevřených argumentů, a to jak ze strany zemědělců, tak ze strany poslanců.

Jednání petičního výboru se zúčastnilo 150 rozhořčených zemědělců, kteří přišli bojovat za své kolegy z celé České republiky. Petenti také zdůrazňují, že „smyslem je bránit své soukromé majetky, ale i svůj život a hospodaření na českém venkově“.

Ladislav Lád, iniciátor petice, poukázal na nedostatečnou komunikaci ze strany vlády a oznámil svůj záměr posunout petici až k Ústavnímu soudu ČR.

Autoři petice ve své tiskové zprávě vyzdvihují zejména vystoupení Josefa Uchytila z Agrodružstva Morkovice a Adama Láda (ZD Ostaš), kteří zdůraznili problémy, kterým čelí zemědělci, což se týká především jejich nerovných podmínek, diskriminace, ale i negativního vnímání zemědělského oboru určitou částí naší veřejnosti. Ministr zemědělství Marek Výborný, který během této rozpravy reagoval na nespokojenost zemědělců, zdůraznil, že petiční právo je základním právem demokracie, avšak poukázal na to, že tato forma debaty není pro něho relevantní. Zmínil, že máme za sebou první rok nové Společné zemědělské politiky (SZP), a na základě analýzy a jasných dat se bude jednat o změnách a nových pravidlech SZP. Dále také vystoupil poslanec Radim Fiala (SPD) se svým jasným názorem, že zemědělství jde do záhuby. Popsal problém nízkých dotací a porovnával je s Polskem, kde jsou dotace o dost vyšší, což vede k nekonkurenceschopnosti českých zemědělců. Poslankyně Margita Balaštíková (ANO) apelovala na nutnost reálného pochopení zemědělské praxe a předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha představil důvody kolektivního hospodaření. Zdůraznil, že toto nastavení Společné zemědělské politiky středním podnikům nepomáhá.

Závěrem Petiční výbor PS PČR vzal na vědomí obsah petice, ale díky početní převaze provládních členů petičního výboru, kteří se při hlasování zdrželi, nepřijal doporučení, aby se Ministerstvo zemědělství ČR zabývalo touto problematikou při jeho další legislativní činnosti. Tímto rozhodnutím utvrdil nespokojené vlastníky, kteří jsou sdruženi do zemědělských podniků v rámci České republiky, že vládní poslanci nemají zájem o narovnání vztahů a vazeb mezi vlastníky půdy a dalšího majetku na českém venkově. Drobní zemědělci jsou toho názoru, že opět vládní poslanci uplatnili svoji aroganci moci, kterou jim dává převaha 108 hlasů v Poslanecké sněmovně PČR, čemuž se tito drobní zemědělci chtějí bránit dalšími demokratickými postupy.

  • Zdroj: Petiční výbor výkonných produkčních zemědělců ČR