Desetiletí opatření pro zdravé stárnutí a zdravější pracovní život

  • Zveřejněno: 22.02.2021
Organizace spojených národů vyhlásila období let 2021–2030 Desetiletím zdravého stárnutí, aby poukázala na naléhavou potřebu přijmout globální opatření ke zlepšení životů starších osob.
 
Stárnutí a ubývání pracovní síly je pro Evropu zásadním problémem. Očekává se, že do roku 2030 budou pracovníci ve věku od 55 do 64 let tvořit 30 % pracovních sil nebo více. Mnoho pracovníků zatím odchází z trhu práce dlouho před tím, než dosáhnou důchodového věku.
 
Aby bylo možné tento negativní trend zastavit a z dlouhodobého hlediska zvýšit produktivitu, jsou nutná udržitelná řešení pro zajištění bezpečných, zdravých a spravedlivých podmínek od počátku pracovního života jednotlivce.
 
Na podporu vývoje politik v této důležité oblasti realizovala agentura EU-OSHA před několika lety projekt, jehož výsledkem je množství analýz politik a iniciativ zaměřených na stárnoucí pracovníky v celé Evropě.
 
Seznamte se s projektem Bezpečnější a zdravější práce v každém věku – BOZP v kontextu stárnoucí pracovní síly a s různými souvisejícími publikacemi.
 
  • Zdroj: Agentura EU-OSHA