Burza práce a vzdělání v Přerově

  • Zveřejněno: 12.10.2017

Celkem 25 zaměstnavatelů a 15 škol se představí na už 3. ročníku Burzy práce a vzdělání v Přerově. Akce proběhne ve čtvrtek 12. 10. 2017 v Hotelu Jana (Koliby 2) od 9.00 – 17.00 hodin. Na její organizaci se spolupodílí Kontaktní pracoviště ÚP ČR v Přerově, Okresní hospodářská komora Přerov a Svaz průmyslu a dopravy ČR. Záštitu převzal primátor Statutárního města Přerova Vladimír Puchalský. Vstup a veškeré poradenství jsou zdarma.

Burza práce a vzdělání je určena všem, kteří se na vstup na trh práce teprve připravují, ale také těm, kteří uvažují o změně profese či vhodné rekvalifikaci.

„Návštěvníci se dozvědí čerstvé informace z trhu práce. Veletržní formou se jim představí významní zaměstnavatelé z Přerovska a širokého okolí. Na místě budou i zástupci 13 středních a 2 vysokých škol s vazbou na přerovský region, o jejichž absolventy mají zaměstnavatelé největší zájem,“ upřesňuje ředitelka Kontaktního pracoviště ÚP ČR v Přerově Ilona Kapounová.

Na každém ze stánků budou zaměstnavatelé poskytovat informace týkající se náplně práce jednotlivých profesí, požadavků na vzdělání, postupů při zapracování nových zaměstnanců (např. v případě absolventů), možností profesního rozvoje, benefitů nebo třeba firemní kultury. V návaznosti na požadované vzdělání pak návštěvníci mohou kontaktovat zástupce středních odborných a vysokých škol a probrat s nimi podmínky studia, nabízené rekvalifikace nebo získat bližší informace o zázemí školy.

Součástí akce bude i poradenství, které návštěvníkům poskytnou specialisté Úřadu práce ČR. Zájemci se mimo jiné dozví, jak správně napsat životopis či motivační dopis, jaké šance mají na trhu práce v rámci jejich současné kvalifikace a praxe nebo jak jim může ÚP ČR pomoci prostřednictvím nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti a poradenských služeb. A obracet se na ně mohou s dotazy i zaměstnavatelé.

Cílem organizátorů je umožnit mladým lidem, jejich rodičům, kariérním poradcům a všem ostatním zájemcům získání užitečných a praktických informací přímo od zaměstnavatelů, popřípadě vzdělávacích institucí, které poskytují vzdělání v profesích, které mají vysoké uplatnění nejen na regionálním trhu práce.

„Našim společným cílem je poskytnout všechny aktuální informace, které návštěvníkům pomohou v orientaci a v konečném rozhodování, jaké vzdělání či profesi zvolit. Zájemcům o práci doporučujeme vzít s sebou několik výtisků profesního životopisu s kontaktními údaji a informacemi o získaném vzdělání a praxi,“ shrnuje regionální manažer Svazu průmyslu a dopravy ČR Richard Koubek.

Na příchozí budou čekat také exponáty nebo praktické ukázky výroby či řemesel.

Žáci a studenti se mohou těšit též na vědomostní soutěž o atraktivní ceny, která bude probíhat přímo na stáncích vystavovatelů,“ doplňuje Martin Dýčka z Okresní hospodářské komory Přerov.

„Velmi vítám aktivitu Kontaktního pracoviště ÚP ČR v Přerově a všech významných sociálních partnerů na trhu práce. Nelze opomíjet také důležitost této akce pro naše klienty, kteří zde mohou nalézt příležitost k uplatnění se na trhu práce, a to díky široké poptávce po pracovní síle. Vzhledem k tomu, že se v řadě měst realizace obdobných akcí daří, je cílem Úřadu práce ČR rozšířit tuto nabídku v rámci celé republiky,“ uzavírá generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.

Veškeré informace o burzách (včetně seznamu vystavovatelů) jsou k dispozici na webu www.burzapav.cz, příp. facebook.com/uradprace.cr.

  • Zdroj: Úřad práce ČR