Brněnský Špilberk opět hostí oslavy 1. máje

  • Zveřejněno: 01.05.2019

Oslavy 1. máje na Špilberku proběhnou tentokrát v režii Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS). Odborový svaz KOVO se oslav účastní jako spolupořadatel.

Návštěvníci se mohou těšit mimo jiné na koncerty populárních hudebních skupin, rodinné soutěže a hry pro děti nebo ukázky činnosti práce policejních psovodů. Získat mohou také odborové informace a využít poradnu pro občany.

Některé ZO OS KOVO projevily zájem přispět na akci finančními dary, proto byl zřízen transparentní účet, výlučně určený k financování oslav 1. máje na Špilberku - účet OS KOVO 2000141339/0800 s variabilním symbolem 190501. Za finanční pomoc děkujeme.

Zveme nejen všechny odboráře ale i ostatní zájemce, aby se výjimečných prvomájových oslav na brněnském hradě zúčastnili.

Prvomájové odpoledne - 1.Máj 2019
I práce má svůj svátek!

pořádá: Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS).

Malé a Velké nádvoří hradu Špilberk, Brno.
13.00 – 18.45 hodin

Účinkující - program:

Velké nádvoří:
13:00 - 13:50 - Piknik - Vzpomínka na Michala Tučného (hudební skupina)
14:00 - 14:50 - Sólisté BROLNu (cimbálová muzika)
15:00 - 15:20 - Oficiální zahájení odpoledne
15:50 - 16:40 - Goblin (irská a keltská hudba)
17:15 - 18:45 - Rock and Roll Band Marcela Woodmana (hudební show z Ostravy)

Malé nádvoří:
13:30 - 18:45 Rodinné soutěže a hry pro děti

Dále v programu:

Tvoření a aktivity pro děti, zručnost, malování na obličej atd.
Taneční skupina Honky Tonk - county tance
Městská policie Brno - prezentace a ukázka činnosti, práce policejních psovodů.
Propagační stánky středních škol - prezentace výuky včetně praktických ukázek.
Odborové informace a poradna pro občany

Program uvádí Franta Trnčák.

VSTUP VOLNÝ - ZDARMA (koná se za každého počasí).

Občerstvení na místě.

  • Zdroj: OS KOVO