B. Dufek: ASO chce vyrovnaný státní rozpočet! Žádné zadlužování na příští generace!

  • Zveřejněno: 13.09.2023
  • Autor: Miroslav Svoboda

„Budoucnost kolektivního vyjednávání v ČR a dopady technologických změn v důsledku digitalizace a automatizace na požadavky na pracovní kompetence zaměstnanců“ – pod tímto názvem se v úterý 12. září 2023 v pražském hotelu Olšanka uskutečnila Mezinárodní konference Asociace samostatných odborů (ASO).

V úvodu konference vystoupil předseda Asociace samostatných odborů (ASO) Bohumír Dufek, který připomněl, že pořadí je to již osmá konference ASO, která se koná s cílem reagovat na aktuální stav české ekonomiky. V současné době je to zejména v souvislosti s probíhající digitalizací a automatizací, která poznamenává celý náš život.

Zároveň konstatoval, že v celé Evropě, tudíž i České republice, ale, podle čísel, i v Maďarsku, je současný život poznamenám velkými ekonomickými problémy, které způsobuje vysoká inflace, kterou se, zejména u nás, nedaří snižovat. Uvedl, že podíl na těchto problémech, a hlavně na nedobrém ekonomickém postavení části našeho obyvatelstva, mají také dozvuky energetické krize, která vyvrcholila v loňském roce. Ukázalo se totiž, že Lipská burza, přes kterou probíhá prodej energetických komodit, nefunguje tak, jak by měla. Pozastavil se i nad tím, že tuto situaci Evropská unie neřeší. Poznamenal, že řeči o tom, že jsme se odstřihli od ruského plynu, a že se v Rusku nepodniká, tak to není zcela tak pravda.

Poukázal i na to, že dalším problémem, který značně negativně ovlivnil ekonomickou situaci v Evropě, se stala válka Ruska proti Ukrajině. Vyzdvihl, že se česká vláda zavázala, že bude Ukrajině pomáhat. Připomenul, že tato vláda například Moldavsku poskytla 14 miliard korun, aby tato země mohla řešit problémy s migrací Ukrajinců.

Green Deal je zapotřebí pojmout v správných souvislostech

Podle Bohumíra Dufka, co je pro Evropu, potažmo i Českou republiku, limitující, je program Green Deal, který má za cíl snížit výskyt CO2 v atmosféře. Načež k tomu dodal, že uvedený program, tak, jak je koncipován a uskutečňován, ve své podstatě snižuje atraktivitu celé Evropské unie ve světě. Uvedl, že snížení 8 procent CO2, které Evropa vyprodukuje do ovzduší, v celosvětovém měřítku tuto naši planetu nespasí. „Jsme přesvědčeni, že bychom měli být štědří k přírodě, ale nemělo by to být na úkor občanů České republiky,“ prohlásil. Zároveň konstatoval, že ochránci přírody tvrdí, že na tomto procesu znečišťování planety má podíl člověk. Přitom ale nikdo není schopen zdokumentovat skutečnost, na čem má svůj podíl i sama naše planeta. Připomněl, že se v historii naší země střídaly období tepla a zimy. Pro tato tvrzení ochránců přírody, že planutu znečišťuje především člověk, nejsou žádné relevantní ukazatelé.

Život u nás ovlivňuje vysoký růst nákladů životních potřeb

Bohumír Dufek poté přešel k otázce, co v současné době nejvíce ovlivňuje vývoj české ekonomiky a tím i život v naší zemi. Konstatoval, že je pro další vývoj u nás je limitující skutečnost, že s vysokou inflací je spojen růst cen všech životních potřeb, ať již jde o potraviny či rostoucí náklady s bydlením. Což se týká především vodného, stočného či zdražení elektrické energie a plynu. Zároveň připomněl, že je nutné k tomu přičíst i vyšší náklady na dopravu do zaměstnání, protože vláda vrátila výši spotřební daně z nafty na původní úroveň. Přitom se toto vládní opatření týká 60 % zaměstnanců, kteří dojíždějí do práce vlastními dopravními prostředky.

Bohumír Dufek k tomu dále poznamenal, že tyto vysoké náklady ale nejsou kompenzovány růstem mezd zaměstnanců. Poznamenal, že právě naopak, reálné mzdy v České republice klesají, a to již po uplynulých 7 čtvrtletí. Načež dodal, že v 1. čtvrtletí letošního roku se propadly o 6,7 procenta. Výsledkem toho je, že kupní síla našich občanů poklesla na úroveň roku 2017.

Na pořadu dne velká diskuse o výši minimální mzdy

Podle předsedy Asociace samostatných odborů je na pořadu dne velká diskuse o výši minimální mzdy. Byl překvapen tím, do výše předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula chce zvýšit minimální mzdu (návrh ČMKOS je 19.500 Kč od 1. ledna 2024 – pozn. red.).

Podle Bohumíra Dufka Josef Středula tím, ve své podstatě, zablokoval jednání o výši minimální mzdy. Protože vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka sdělil, že pokud se zaměstnavatelé nedohodnou s odbory, zvýšení minimální mzdy bude řešit vláda. Podle Bohumíra Dufka si můžeme představit, že částka, o kterou se minimální mzda zvýší, bude ještě nižší, než se kterou nyní souhlasí zaměstnavatelé a podnikatelé.

„Z tohoto místa vyzývám prezidenta Svazu průmyslu a obchodu ČR Jana Rafaje, aby se mnou vstoupil do jednání o minimální mzdě,“ prohlásil Bohumír Dufek s cílem, aby se našlo řešení situace. Tuto svoji výzvu zdůvodnil tím, že předseda ČMKOS Josef Středula není schopen, pokud jde o jednání s vládou či zaměstnavateli, vyjednat vůbec nic. Načež dodal, že „Josef Středula totiž nikdy kolektivně nevyjednával, a vždy, když něco rozjednal, tak to skončilo krachem“. Proto si otázku zvýšení minimální mzdy Asociace samostatných odborů, podle Bohumíra Dufka, vyjedná sama. Přičemž poznamenal, že požádá premiéra Petra Fialu, aby toto jednání Svazu průmyslu a dopravy ČR a Asociace samostatných odborů moderoval. Podle Bohumíra Dufka, nesmysly, které vycházejí z útrob ČMKOS nelze akceptovat. „Protože ubližují našim odborářům. Oni jsou sice největší, ale my jsme nejvlivnější. Naším vlivem dokážeme některé věci dojednat daleko lépe,“ řekl Bohumír Dufek.

Čtyři návrhy ASO na změny v konsolidačním balíčku

Podle Bohumíra Dufka všechna úsporná opatření, která vláda nyní předkládá, jsou součástí tzv. konsolidačního balíčku. Asociace samostatných odborů připravila čtyři pozměňovací návrhy, které se vyloženě týkají odborářů a zaměstnanců, dodal k tomu předseda ASO. Načež poznamenal, že za odbory tyto návrhy předloží ve Sněmovně poslanci s tím, že odbory budou čekat na to, jak hlasování ve Sněmovně dopadne. Podle Bohumíra Dufka, v případě, že dopadne pro odboráře a zaměstnance špatně, odbory se budou muset nad tím zamyslet, a najít určité řešení. Znamená to, že najít také, aby se tato situace neopakovala. Bohumír Dufka znovu zdůraznil, že konsolidační balíček snižuje příjmy těm nejchudším vrstvám našich občanů. Na prvním místě jsou to důchodci, jelikož propad státních financí řeší vláda tím, že seškrtala důchody.

Veřejné finance potřebují správně nastavený ozdravný proces

Za druhé, podle předsedy ASO, vláda situaci škrtů ve veřejných rozpočtech řeší tím, že se zaměstnancům zvyšují daně. „Říkají, že zvedají jenom zdravotní a sociální pojištění, ale pro nás jsou to daně také. Protože je to jenom obezlička z 90. let, kdy jsme nechtěli přiznat před světem, že máme vysoké zdanění práce, a to trvá dodnes. Divím se, že zde máme pravicovou vládu, která s tím nic nedělá,“ konstatoval Bohumír Dufek.

Podle předsedy ASO veřejné finance potřebují ozdravný proces, ale záleží na tom, jakými opatřeními toho chce vláda dosáhnout. Podle něho to na jedné straně musí být mix s tím, že je nutné sáhnout do daňových zákonů, ale patří sem i úspory. „V tomto případě by měli vládní činitelé, a současně i poslanci a senátoři, začít u sebe, a ne, že si zvednou platy o 15.000 Kč měsíčně, a celému národu blábolí po celý rok, jak mají lidé šetřit. To se to šetří z cizího. Takto to přesně udělali naši poslanci. Divím se, že toto podporuje pravicová ODS, která by měla být k těmto návrhům velice konzervativní,“ prohlásil Bohumír Dufek.

Podle něho odbory samozřejmě zajímají změny zákonů, které se dotýkají zaměstnanců. „V prvé řadě nám sahají do benefitů. Sahají do stravenek. Chtějí zavést znovu platbu nemocenského pojištění zaměstnanců. Nechtějí říkat, že je to daň, proto říkají, že je to pojištění,“ dodal.

Je potřeba řešit nezdravou situaci ve zdravotnictví!

Předseda Asociace samostatných odborů se také kriticky vyjádřil k politice ministra zdravotnictví Vlastimila Válka, a to především kvůli nedostatku léků u nás, zejména léků pro děti. „Když stát nedokáže sehnat léky pro děti, tak se musíme zamyslet, jakým způsobem je tento stát řízen,“ dodal. Načež poznamenal, že ministr zdravotnictví Vlastimil Válek slibuje dostatek léků do konce roku, ale zapomněl říci, do kterého roku.

ASO požaduje malý a úsporný stát

Bohumír Dufek dále připomněl požadavek Asociace samostatných odborů z roku 1996, aby v České republice existoval malý a úsporný stát. Načež znovu se kriticky vyjádřil na adresu opatření, které vláda prosazuje v rámci konsolidačního balíčku. Uvedl, že ASO požaduje, aby vláda přijala a učinila taková opatření, aby od roku 2025 neexistoval žádný dluh ve státním rozpočtu. Jenže, tato vláda si s řešením této situace, do níž jsme se dostali díky její nesprávně nastavené politice, neví rady.

Prostě vláda hledá řešení, ale některé návrhy, které jsou jí z různých stran předkládány, tímto řešením nejsou, dodal Bohumír Dufek. Konkrétně jde například o názor předsedy ČMKOS Josefa Středuly, aby se znovu zavedla, zrušená superhrubá mzda. Podle předsedy ASO to není správné řešení.

Pokud jde o další vývoj české ekonomiky, Bohumír Dufek konstatoval, jde o otázku, zda budeme mít u nás montovny či zda u nás budou provozy s vysokou přidanou hodnotou. Přirozeně, že s tím, podle něho, souvisí i otázka kolektivního vyjednávání. To je, do jaké míry se podaří zmírnit škody, které napáchala vysoká inflace. Cílem je vynulovat propad mezd, které tato inflace napáchala.

V návaznosti na zhodnocení ekonomického vývoje v České republice v posledních letech předseda ASO poukázal na negativní důsledky vládní politiky přílišné vstřícnosti vůči Tchaj-wanu, která se projevila oficiálními návštěvami tohoto ostrova na vysoké úrovni, což přirozeně Čínu naštvalo. Bohumír Dufek k tomu dodal, že také nesouhlasí s některými aspekty politiky čínské vlády, ale respektuje, že nelze, kvůli rozdílnosti názorů, přerušit veškeré obchodní vztahy s Čínou. Dodal, že jestliže Německo, přes rozdílné názory, i nadále udržuje obchodní vztahy s Čínou, proč by tak neměla postupovat i Česká republika. Výsledkem této naší politiky, jak se nakonec ukázalo, he to, že fabrika na výrobu čipů bude v Německu, nedaleko Drážďan, nikoliv v České republice.

V závěru svého vystoupení se Bohumír Dufek věnoval konferenci o dalším vývoji našeho hospodářství, kterou uspořádala Hospodářská komora ČR. Zhodnotil i situaci v dopravě, kdy u nás nejsou dostavené dálnice a vysokorychlostní železnice. K politice současné vlády také poznamenal, že se vláda k občanům chová necitlivě.

K vystoupení předsedy ASO Bohumíra Dufka je nutné poznamenat, že po celou dobu svého vystoupení, ve své podstatě, zdůrazňoval, že Asociace samostatných odborů požaduje vyrovnaný státní rozpočet, a že nechce žádné dluhy na příští generace, což hrozí díky politice současné vlády.

Česká ekonomika nefunguje skvěle

Druhým hlavním řečníkem byl místopředseda Poslanecké sněmovny a místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček, který se velmi kriticky vyjádřil k ekonomické politice současné vlády. Podle něho se členové vládní koalice „poplácávají po zádech“ s tím, že, podle nich, v České republice funguje vše skvěle. Ale, podle Karla Havlíčka, opak je pravdou. Zdůraznil, že česká ekonomika nefunguje skvěle. Příkladem toho jsou problémy kolem růstu hrubého domácího produktu (HDP), kdy jsme na tom, spolu se Španělskem, nejhůře v Evropě. Pokud jde o inflaci, kterou u nás prožíváme od roku 2022, její výše patří k nejhorším v rámci Evropské unie, což dokumentuje to, že je v současné době na dvojnásobku průměru inflace v EU. Přitom v roce 2021 byla inflace u nás na průměru EU.

Covidová pandemie zavinila vysoké schodky rozpočtu

Karel Havlíček dále uvedl, že současná vláda, když byla politickou opozicí, kritizovala vládu, kterou tehdy vedl premiér Andrej Babiš. Přitom v letech, ještě před covidovou pandemií, byly schodky ve státním rozpočtu na relativně nízké úrovni, to je ve výši několika desítek miliard. Opozice v té době vyhlašovala, že až převezme vládu, tyto schodky změní, sníží. Jenže, po vypuknutí covidové pandemie, se vláda expremiéra Andreje Babiše musela, jak Karel Havlíček podotkl, vyrovnat s tím, že vznikla naprosto nepředvídatelná situace. Tato vláda svými opatřeními podržela před krachem firmy, živnostníky i zaměstnance. Přitom tehdejší opozice, nyní vládní koalice, tehdy vykřikovala, že vláda pro jejich záchranu dělá málo, a požadovala, aby na jejich záchranu stát vynaložil ještě více peněz, než vláda expremiéra Andrej Babiše poskytla. Nyní, kdy sami sestavili vládu, se k tomu neznají, dodal Karel Havlíček.

Ekonomická politika současné vlády schodek prohlubuje

Karel Havlíček dále uvedl, že ekonomická situace České republiky se za současné vlády zhoršuje, přičemž došlo k jednomu z největších poklesů naší ekonomiky. Podle něho je to hlavně dáno tím, že současná vláda si neumí určit jaké jsou její hospodářské priority. Díky tomu neumí řešit ekonomické problémy. Načež nehorší pro ni je to, že se potýká s vysokou inflací. Podle Karla Havlíčka za viníka tohoto stavu, vláda premiéra Petra Fialy označila předchozí vládu expremiéra Andreje Babiše. Přitom sama Evropská banka určila příčiny této inflace, která je v Evropě, a která velmi citelně zasáhla i Českou republiku. Podle centrální evropské banky vznikla v Evropě tzv. poptávková inflace, čehož využili spekulanti, kteří si vypůjčili značné množství peněz, které dali do oběhu.

Druhým důvodem této inflace je to, že poptávkovou inflaci vystřídal obrovský růst cen energií. Třetím důvodem byla tzv. srovnávací základna jednotlivých členských zemí EU. V důsledku této inflace také u nás došlo k poklesu hospodářského růstu.

Inflaci bylo možné zarazit zatropováním cen energií

Podle Karla Havlíčka ještě v roce 2021 bylo možné této inflaci „hodit brzdu“, ale projevilo se nakonec to, že v roce 2022 vláda nebyla schopna rozlišit skutečné příčiny inflace u nás. V té době ještě šlo o nákladovou inflaci, ale již na ni nezabírala léčba ze strany centrální banky. Vládě opozice doporučila uplatnit regulace, což však tato vláda odmítala. Přitom, jak dále poznamenal Karel Havlíček, tato regulace musí přijít rychle na krátkou dobu. Jenže vláda řekla, že nebude nic regulovat. Stalo se tak po dobu několika měsíců.

Načež k regulaci nakonec stejně došlo, ale pozdě, jak to, podle Karla Havlíčka, hodnotí i bývalý guvernér České národní banky Jiří Rusnok. Kdyby vláda tuto regulaci, to je zastropování cen, učinila v dubnu nebo v květnu, jak dále poznamenal Karel Havlíček, tak by nastala jiná situace. Navíc, vláda to měla učinit u výrobců elektřiny, což se nestalo. Nyní musí vláda řešit situaci, jaká nyní ve skutečnosti je. Podle něho tato vláda, těmito svými opatřeními, za tři roky svého vládnutí zvýší dluh ve státním rozpočtu mnohem více, než to dokázaly vlády, ve kterých, po dobu osmi let, působilo hnutí ANO.

Vláda vytváří dojem, že šetří, ale opak je pravdou

Poté se Karel Havlíček věnoval otázce příjmů do státního rozpočtu a dalšího působení vlády v české ekonomice. Poznamenal k tomu, že vláda expremiéra Andreje Babiše, v době covidové pandemie, pracovala s velkou neznámou, a to v oblasti příjmů. Jenže tato vláda, svými názory a kroky, odmítá dotační byznys, což se v ekonomice přirozeně projeví. Načež k tomu poznamenal, že nelze odmítnou finanční dotace z EU, takto je to v EU nastavené. Úspory sice vláda může hledat v národních zdrojích, protože tyto peníze jdou do rezortů, to je na činnost ministerstev a jim podřízených institucí. Ale, jaký je však výsledek těchto „úspor“? Podle Karla Havlíčka je to konkrétně vidět v rezortu dopravy. Ministr dopravy Martin Kupka při nástupu do funkce vyhlašoval, jak dobuduje dálniční sít, vybuduje vysokorychlostní železnice. Jaká je dnes skutečnost? Ministr Kupka si naplánoval 150 miliard korun v rozpočtu rezortu dopravy, ale v rámci úspor, dostal jen 120 miliard korun. Jenže, aby splnil své proklamované záměry, potřebuje oněch 150 miliard. Jak to hodlá řešit? Tím, že si potřebné finance vypůjčí od bank ve výši 4,5procentního úroku. Takže, výsledek je ten, že se to českému státu prodraží, než kdyby v rozpočtu zůstala původní suma 150 miliard korun. Takto se tyto „úspory“ projeví i v jiných rezortech.

Pro státní rozpočet budou chybět potřebné příjmy

Podle Karla Havlíčka se česká ekonomika dostává do stádia, kdy se začíná hovořit o tom, z čeho budeme generovat příjmy do státního rozpočtu během následujících dvou, tří, čtyř let. Jde o tzv. kvadraturu kruhu. Budeme totiž v situaci, že díky opatřeném této vlády, nebudeme mít žádné příjmy. Načež konstatoval, že v roce 2022 měly firmy u nás ještě slušné příjmy, díky dozvuků z předcházejících let. Jenže současné rozpočtové saldo se již promítlo do našeho hospodářského růstu. Upozornil, že jestliže uberu pár miliard korun na vědu a výzkum, později to budou desítky miliard korun, které na vědu a výzkum bude nutné poskytnout, aby česká ekonomika nyla schopna nezaostat za světem.

V návaznosti na „úspory“ vlády, Karel Havlíček ještě vysvětlil, že důchody nejsou zátěží státu, jak si to někteří činitelé vládní koalice myslí. Důchody jsou totiž dluhem státu vůči lidem, kteří u nás po celý život pracovali a odváděli svoji práci, kterou přispívali k rozvoji národního hospodářství. Načež poznamenal, že stát se nemůže zbavit svého závazku tím, že změní zákon. Neboť, jak k tomu poznamenal, že tyto „úspory“ jdou na dluh státu. „Nemohu říci ve firmě, že nebudu platit své dluhy. To prostě nejde,“ dodal. Přičemž vláda dělá totéž. Vláda totiž nemá svého hospodáře, nemá nikoho, kdo je schopen nasměrovat určitou hospodářskou vizi. Proto, podle něho, dochází k těmto problémům. Na rozdíl od vládní koalice hnutí ANO připravuje svoji hospodářskou strategii, aby bylo schopno řídit stát, bude-li mu dána tato zodpovědnost.

Kam směřuje současná politika v zemědělství?

V politické části konference rovněž vystoupil europoslanec Martin Hlaváček (ANO), který je členem Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova Evropského parlamentu. Proto tématem jeho vystoupení byla především otázka propojení a vazeb evropského a českého zemědělství. Podle něho, jako hlavní problém vidí v tom, jak je v rámci EU, ale i u nás, nastavena dotační politika. Druhým bodem těchto problémů je otázka, jaké je postavení všech aktérů na evropském zemědělském trhu, to jak zemědělské prvovýroby, dále potravinářských podniků, které ji zpracovávají, a zejména jejího prodeje na trhu, a to prostřednictvím ekonomicky silných obchodních řetězců. Třetí oblastí problémů je otázka, jak se u nás dokážeme vyrovnat a vypořádat s regulací, jak ji nařizuje Evropská unie.

Podle Martina Hlaváčka u nás řadu let platilo, že koncentrace výroby je lepší než zemědělská malovýroba. Proto také u nás máme cca 70 % půdy v rukou velkých ekonomických hráčů. Současná vláda tuto politiku změnila, kdy výrazně zkrátila podporu velkých a středních zemědělských podniků k malým zemědělcům, především k rodinným farmám. Problém spočívá v tom, že tato vláda přesměrovala svoji politiku od podpory produkce potravin na neprodukci potravin. Protože jsou to ti velcí, kteří zásobují trh, zatímco malí zemědělci dodávají na tržiště apod. Největším problémem, je právě výše redistributivní platby, to je právě podpory od velkých k malým farmářům, a která je nejvyšší v rámci EU (činí 23 % finančních prostředků – pozn. red.).

Marin Hlaváček také hovořil o ekonomické situaci v evropském, potažmo českém zemědělství, kdy uvedl, že například za energie platí čeští zemědělci daleko více peněž, než farmáři ve Francii či jinde. Ekonomickým ohrožením českých zemědělců je vládou navrhovaná a prosazovaná daň z nemovitostí, protože se to bude týkat nejen budov a jiných objektů, ale i půdy.

Zásadním probléme českého zemědělství je to, že neexistuje český obchodní řetězce, který by byl na stejné ekonomické úrovni, jako jsou ty zahraniční, především z Německa.

Poté hovořil o problémech českého ovocnářství, kdy se sem dováží více ovoce ze zahraniční, než se vypěstuje u nás. Důsledek toho je jasný, že ubývá půdy, na nich rostou ovocné stromy či keře, a zemědělci tuto půdu, z ekonomických důvodů, využívají jinak.

V závěru svého vystoupení přiblížil problematiku dovozu levného ukrajinského obilí a osvětlil všechny problémy s tím související.

Nedílnou součástí konference je i její odborná část

V úvodu odborné části vystoupili Soňa Veverková a Jana Váňová z Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí s prezentací odborné studie „Změny pracovních podmínek a kvality pracovního života v ČR a jejich vliv na zdraví a bezpečnost zaměstnanců“. Poté následovalo vystoupení Marcela Navrátila ze společnosti TREXIMA s prezentací odborné studie „Budoucnost kolektivního vyjednávání v ČR“. Představena byla i odborná studie „Vliv postupující automatizace a digitalizace na pracovní kompetence zaměstnanců“, na jejímž zpracování se podíle Věra Czesaná z Národního vzdělávacího fondu. Tradičním účastníkem je i Jan Horecký, který představil odbornou studii „Možnosti zapojení zaměstnanců do kolektivního vyjednávání“. Závěr odborné části patřil Ludmile Husaříkové ze společnosti TREXIMA s prezentací odborné studie „Důstojná práce“.

Závěr konference patřil diskusi nad přednesenými tématy. Ještě musíme dodat, že konference se tradičně zúčastňují pozvaní představitelé odborových centrál či odborových svazů ze zahraničí. Letos se zúčastnil Ivan Ivanov, tajemník EFFAT (European Federation of Food, Agriculture, and Tourism Trade Unions neboli Evropská federace potravinářství, zemědělství a turistiku). Dále to byli představitelé a zástupci sesterských slovenských a maďarských odborů.