Asociace samostatných odborů podporuje usnesení vlády ČR o zrušení maloobchodního prodeje na Velký pátek!

  • Zveřejněno: 01.04.2021
  • Autor: Miroslav Svoboda

Rozhovor s předsedou Asociace samostatných odborů Bohumírem Dufkem

Lidé se ptají, proč jsou o státním svátku, to je na Velký pátek, zavřené obchody. Zejména obchodníci vyjadřují s tím zákazem prodeje v maloobchodě nesouhlasná stanoviska. Jaký je názor Asociace samostatných odborů?

Víte, z platného vládního usnesení v boji proti koronaviru vyplývá, že prodejny maloobchodu jsou zavřené. Pouze jsou otevřené prodejny na čerpacích stanicích, v lékárnách či na letištích a nádražích. Pokud jde o nesouhlasné stanovisko Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, musím říci, že Asociace samostatných odborů naopak jednoznačně podporuje rozhodnutí vlády ČR o uzavření obchodů na Velký pátek. Jsme totiž přesvědčeni, že je potřeba zklidnit atmosféru v naší republice. Zejména tím, že se tímto způsobem do značné míry omezí shlukování lidí. Máme totiž přirozenou obavu o to, že o velikonočních svátcích by k tomuto shlukování lidí mohlo v prodejnách docházet. Vždyť naši spoluobčané jsou běžně zvyklí nakupovat v obrovském množství potraviny, ale i další potřebné věci, právě v době několikadenních svátků. Jenom připomenu, že stačí se podívat na televizní šoty o tom, jak se lidé v těchto dnech běžně shlukuji v parcích ve městech. V obchodech by to bylo prakticky to samé. Výsledkem této aktivity lidí by mohl být značný nárůst šíření viru Covid-19 mezi lidmi u nás. To by se nakonec projevilo i zvýšením počtu nakažených a hospitalizovaných spoluobčanů a zároveň i oddálením rozvolnění naší společnosti.

V těchto dnech a týdnech se v naší společnosti velmi diskutuje o otevření základních a středních škol, a to v souvislosti s průběhem pandemie koronaviru. Již v září loňského roku Asociace samostatných odborů navrhovala tento problém řešit formou škol v přírodě. Myslíte si, že nyní, na jaře, je tato otázka vysoce aktuální?

Ano, myslíme si, že je vysoce aktuální. Jsme toho názoru, že školy v přírodě jsou velice dobrou věcí. Jednak tím, že by mohly, na rozdíl od současné distanční výuky, sehrát významnou roli utužování kolektivu ve třídách a přirozeně i ve zlepšení komunikace mezi žáky a učiteli. Samozřejmě, musím připomenout, že v době současné koronavirové krize, by přesun žáků do škol v přírodě pomohl odlehčit i rodičům, a to při hlídání jejich malých dětí v domácnostech. Přičemž tito rodiče by mohli být v práci, ať již na pracovišti či na home office. Zároveň by to výrazně pomohlo i českému obchodu, potravinářství a službám.

Musím zdůraznit, že jako Asociace samostatných odborů budeme podporovat otevření škol v přírodě jednoznačně ihned potom, co se navrátí děti po svátcích do školních lavic. Jsme přesvědčeni, že se najdou i finanční prostředky, které zabezpečí, aby se tyto školy v přírodě mohly konat. Mimochodem, o této otázce jsme jednali na tripartitě v září loňského roku. Uvidíme, jak to bude vypadat 12. dubna, kdy se koná další jednání tripartity. Tedy, zda bude během tohoto jednání vhodná pozice k tomu, abychom, jako odbory, mohli toto téma znovu otevřít.

V závěru chci ještě, jménem naší Asociace samostatných odborů, popřát všem našim občanům hezké a příjemné prožití velikonočních svátků, hodně zdraví a osobní spokojenosti v životě.