7. dubna – Světový den zdraví – Žádný zisk z pandemie

  • Zveřejněno: 07.04.2021
Sedmý duben je každý rok věnovaný Světovému dni zdraví, který i v současné situaci připomíná Evropská federace veřejných služeb.
 
Odborový svaz UNIOS je již řadu let aktivním členem EPSU (Evropská federace veřejných služeb se sídlem v Bruselu). Ve stálém výboru máme své zastoupení, díky němuž jsme v minulosti nejednou dokázali, přes spřízněné zahraniční odborové organizace, vyjednat lepší podmínky našim členům.
 
Nejen z tohoto důvodu jsme se rozhodli podpořit akci stálého výboru EPSU a pomoci prezentovat Světový den zdraví i vám, našim členům a členkám, a zároveň díky vám dále do vašeho okolí.

Hlavní myšlenkou letošního Světového dne zdraví je ŽÁDNÝ ZISK Z PANDEMIE a DOSTUPNÉ VAKCÍNY PRO VŠECHNY.

Pandemie nám všem ukázala, jak životně důležité jsou pro nás, pro celou společnost, zdravotní a sociální služby. My dodáváme, že také ostatní veřejné služby, které po celou dobu pandemie pracovaly a pomáhaly situaci zvládat – technické služby při svozu infekčního odpadu, plynárny, teplárny, které se starají o chod nejen nemocnic, ale i dalších důležitých zařízení, atd.

Veřejné služby garantují stejné právo na péči a podmínky pro všechny z nás. Jedna z nejdůležitějších lekcí, kterou nám pandemie přinesla, je ta, že je důležité udržet veřejné služby nekomerční, neprivatizované a skutečně dostupné pro všechny.

EPSU v souvislosti s letošním Světovým dnem zdraví volá napříč evropskými zeměmi:

Vakcína pro všechny

Je nezbytně nutné zajistit dostatek vakcín pro všechny obyvatele na celém světě. Jen v tom případě budeme před virem chráněni. Veřejný zájem musí být nadřazený patentům a ziskům soukromých farmaceutických společností. „Nikdo není v bezpečí, dokud nejsou v bezpečí všichni.“

Jen potlesk nestačí

V dnešních dnech můžeme tleskat hrdinství stovek tisíců zaměstnanců ve zdravotních a sociálních službách, chrání nás již déle než rok před virem. Bohužel si ale musíme připomenout, že při ochraně a záchraně jiných covidu podlehlo mnoho těchto zaměstnanců.
EPSU důrazně připomíná, na jak nízké platové úrovni se pohybují někteří tito zaměstnanci, vzhledem k podmínkám neustálého stresu a hrozícího vyhoření, ve kterých pracují.
Současná situace ve veřejných službách je důsledkem předchozích krizí (například té poslední z roku 2008), kvůli které docházelo k omezení počtu pracovníků ve zdravotnictví a sociálních službách. Pokud máme mít silné a stabilní veřejné služby, je nutné znovu nastartovat tento sektor a učinit ho znovu atraktivním pro další generace zaměstnanců nejen ve zdravotních a sociálních službách, ale ve veřejných službách obecně.

Budoucnost dlouhodobé péče

Vzhledem ke stárnutí populace požaduje EPSU od vedení Evropské unie, aby po desítkách let nečinnosti připravilo a prezentovalo jasnou vizi pro sektor dlouhodobé péče. Je neakceptovatelné a nelidské zacházet se staršími lidmi jako se zbožím, ze kterého mohou soukromé společnosti těžit zisk.

 

 

 

  • Zdroj: OS UNIOS