2. ročník soutěže pro absolventy vysokých škol

  • Zveřejněno: 05.05.2021
Výzkumný ústav bezpečnosti práce (VÚBP) vyhlásil 2. ročník soutěže pro absolventy vysokých škol v oborech, týkajících se tématu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a blízké problematiky. Soutěž nese název Cena Lva Wintera v oblasti BOZP.
 

Cílem této odborné soutěže je oslovit vysoké školy a jejich studenty, ocenit vynikající absolventské práce a umožnit vítězům stáž ve VÚBP pod dohledem odborníků z oboru BOZP, nanotechnologií, ergonomie, managementu rizik a mnoha dalších. Záštitu nad soutěží převzalo Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Již za první republiky se v Československu silně zakořenila tradice péče o bezpečnost a zdraví při práci a sociální politiku. Rádi bychom formou podpory absolventů v oborech příbuzných BOZP pokračovali v této dobré tradici a pomohli formování dalších generací talentovaných mladých lidí, kteří mají o obor zájem. Snažíme se odkázat na dobrou a mnohaletou tradici v oblasti BOZP. Jednotící vzhled Ceny Lva Wintera tvoří logo ceny – podobizna Lva Wintera uprostřed vavřínového věnce.

 

Soutěž je rozdělena do tří kategorií:

  1. bakalářské práce,
  2. diplomové a rigorózní práce,
  3. dizertační práce.

Propozice k soutěži jsou dostupné na webové stránce www.vubp.cz/o-nas/souteze/cena-lva-wintera/.

Ocenění vítězům 2. ročníku absolventské soutěže Cena Lva Wintera v oblasti BOZP bude slavnostně předáno na konci roku 2021.

  • Zdroj: Výzkumný ústav bezpečnosti práce