13 organizací vyzývá premiéra k řešení situace ve zdravotnictví

  • Zveřejněno: 14.08.2019
Zástupci 13 organizací, které zastupují poskytovatele zdravotní péče, zaměstnance a pacienty, z pondělní společné tiskové konference poslali dopis premiérovi se žádostí o jednání o současné situaci v českém zdravotnictví.
__________________________________________
 
V Praze 12. srpna 2019
 
Vážený pane premiére,
obracím se na Vás, z pověření níže uvedených organizací, se žádostí o společné jednání, kde bychom Vás chtěli informovat o našich názorech na situaci ve zdravotnictví a předložit Vám návrhy na řešení současného stavu.
 
Připomínáme, že zásadní pro řešení situace ve zdravotnictví je úhradová vyhláška pro rok 2020. Jsme přesvědčeni, že vyhláška musí řešit oprávněné potřeby pacientů a adekvátní úhrady nemocnicím, domácí péči a dalším poskytovatelům zdravotní péče.
 
Dne 27. června 2019 jsme se obrátili na ministra zdravotnictví pana Mgr. et Mgr. Vojtěcha Adama, MHA. Dopis jste obdržel na vědomí, jeho kopii a odpověď ministra zdravotnictví, se kterou nesouhlasíme, přikládáme. Vzhledem k závažnosti situace chceme nyní jednat s Vámi.
 
Termín jednání je možné domluvit s předsedkyní OSZSP ČR Dagmar Žitníkovou, e-mail zitnikova.dagmar@cmkos.cz, tel: 736 504 743.
 
V úctě

Bc. Dagmar Žitníková

za

Asociace českých a moravských nemocnic
Charita Česká republika
Diakonie Českobratrské církve evangelické
Gratia futurum 913
Asociace domácí péče
Česká asociace sester, sekce domácí péče
Sdružení majitelů a poskytovatelů domácí péče
Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR
Lékařský odborový klub — Svaz českých lékařů
Česká lékařská komora
Svaz pacientů ČR
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR
Rada seniorů ČR
 
Vážený pan
Ing. Andrej Babiš
Předseda vlády České republiky
Úřad vlády ČR
Praha
Přílohy: